Werken aan PI6HLM en PI2HLM in oktober en november

door | 2 december 2022

Op 22 en 23 oktober jl. was er weer een werkweekend gepland op de toren. De op 21 augustus jl. verwijderde 6 cm antenne met bandfilter en down converter is toen weer teruggeplaatst. Ook een defecte 23 cm antenne is vervangen voor een andere. Deze 23 cm yagi is eigenlijk een testantenne waarmee geëxperimenteerd wordt om te kijken op welke frequentie in de 23 cm band een tweede analoge ingang kan worden verwezenlijkt. Zoals het er nu uitziet, kan dat misschien het beste 1280 MHz. worden. Dat zou kunnen betekenen dat er nog wat moet gebeuren aan het banddoorlaatfilter. Op dit moment wordt ook nog onderzocht welke Low Noise Amplifier moet gaan worden toegepast. Verder werd er nog een meting uitgevoerd in het kader van extra WFM-kanalen, welke wij willen toevoegen boven in de 23 cm band zoals dat ook is geschied voor de 13 cm band. Een daarvoor noodzakelijk extra ontvanger rack is al nagenoeg gereed.

Toen in augustus bleek dat de 6 cm ingang was ingewaterd, is deze weer opnieuw opgebouwd in een nieuwe kast met de bestaande antenne en banddoorlaatfilter. De down-converter is vervangen voor een nieuw exemplaar, welke nu de neiging heeft af en toe af te slaan (foto Arnold PE1AMH).

Op 18,19 en 20 november jl. was er nog een weekend ingepland. Omdat de in oktober geplaatste 6 cm ingang (5825 MHz.) van tijd tot tijd de nijging heeft om af te slaan, werd deze weer gedemonteerd om te kijken of er misschien niet weer water in de kast zou zitten. Deze behuizing bleek echter kurkdroog en ook de verzorgingsspanning was aanwezig. Derhalve werd de boel weer teruggeplaatst.

Inmiddels is gebleken dat de down converter om nog onbegrijpelijke reden af en toe afslaat. Dit heeft dus nog even de aandacht nodig. Er werden nog wat experimenten gedaan met de 2e analoge ingang voor 23 cm. De komst van deze 2e analoge ingang houdt in dat de DATV-ingang op 1252 MHz. is opgeheven.

Omdat PI2HLM vanaf de start in juli een hinderlijke brom meebracht in het signaal, werd tijdens dit weekend hiernaar gekeken. De storing werd veroorzaakt door een ventilator welke dient voor de koeling van de zender.

Van het Remote Controlled Station ten behoeve van de contest groep, werd het zendgedeelte vervangen. Tijdens gebruik bleek het station onder en boven de zendfrequentie ook hoorbaar te zijn. Tevens werd een opnieuw afgeregeld band-doorlaat filter geplaatst.

Op de plank zitten de ontvanger en de zender van PI2HLM gemonteerd samen met de besturing (Eddystone box) de voeding en een ventilator. De ventilator veroorzaakte de storing en is nu beter ontkoppeld.

Op 27 november jl. werd een extra bezoek aan de toren ingelast. Van PI2HLM bleek het squelch niveau niet goed te zijn, waardoor de ontvanger bij het minste of geringste openging. Ook bleek de breedbandigheid van het Remote Controlled Station niet door de zender zelf te worden veroorzaakt maar door de schakelende voeding. Deze Meanwell voeding is tijdelijk vervangen door een conventionele voeding. Het probleem is nu opgelost. Omdat de huidige voeding maar 6 Ampère kan leveren zal binnenkort een zwaarder exemplaar worden ingebouwd. In de vorige Nieuwsbrief 44 maakten wij melding dat ons gebouw nu internet verkreeg via een mobiele hot spot router van het type RUT240. Inmiddels wordt toch weer gebruik gemaakt van een PPOE-verbinding tussen de toren en het gebouw. De firma Syrinx uit Nibbixwoud sponsorde deze verbinding.

De door de firma Syrinx uit Nibbixwoud sponsorde de NVRA deze zeer kostbare PPOE-verbinding van het merk Ruckus. Op de foto hierboven het station op een statief wat nu in het raamkozijn op de toren staat en ‘kijkt’ naar ons gebouw (foto Arnold PE1AMH).

Op de middenmast op ons gebouw staat de andere helft van de Ruckus PPOE verbinding, welke is gesponsord door de firma Syrinx uit Nibbixwoud. Achter dit station en de kippenlader de 13 cm antenne voor de up-link van PI4HLM naar PI6HLM. De strong LNB (gele kap) is voor de ontvangst in ons gebouw van PI6HLM (foto Arnold PE1AMH).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *