OVER ONS

Nederlandse Vereniging voor Radio Amateurs

Nederlandse Vereniging voor Radio Amateurs, is een bloeiende vereniging waarvan de leden zich bezig houden met alle facetten van de radio hobby. Hoewel de naam anders doet vermoeden is de NVRA een echte regionale vereniging gevestigd in Haarlem. Het grootste deel van de leden is afkomstig uit Kennemerland en heeft een officiële zendmachtiging gekregen na het met goed resultaat afleggen van het examen op gebied van zendtechniek, elektronica, machtigingsvoorwaarden en soms ook CW ( morse ).

Pas na het afleggen van het examen worden de roepletters toegekend die gebruikt moeten worden bij het maken van verbindingen. Elk land heeft zijn eigen prefix(en), de eerste 2 of 3 tekens van de “Call”, gevolgd door de 1, 2 of 3 karakters die bij de betreffende amateur hoort. (de z.g.n. sub-fix)
De roepletters van de verenigingszender zijn : PI4HLM.

Doelstelling NVRA:

De NVRA heeft tot doel het zendamateurisme uit te dragen in de breedste zin van het woord en doet dat door contacten met andere verenigingen en instanties te onderhouden, door het geven en organiseren van lezingen en hobbyavonden.

Voor haar leden geeft de NVRA een Nieuwsbrief uit die een aantal malen per jaar verschijnt. Regelmatig worden er contacten gelegd met andere amateurs via de verenigingszender PI4HLM en ondersteunt zij met raad en daad de relaisstations PI2HLM en PI6HLM (zie STATIONS)

Waar te vinden:

Het verenigingsgebouw van de NVRA is gelegen aan de Jan van Krimpenweg 15 te Haarlem (Industriegebied Waarderpolder). Een praktische routebeschrijving hoe u hier het makkelijkst kan komen vindt U op de contactpagina.

De hobbyavonden avonden vinden plaats elke woensdag van 20.00 tot 23.00 uur. Meestal wordt op de 3e vrijdag van de maand een lezing georganiseerd. Aangezien het niet altijd zeker is of wij elke maand een spreker kunnen vinden is het verstandig om altijd de agenda te raadplegen. Houdt deze agenda goed in de gaten. 

Bestuur:

Voorzitter             :  Arnold Vogelaar PE1AMH
Penningmeester  :  Ton Hesselman PA2TON
Secretaris              :  Joop Vermeule PA3GOO
 
 

Bestuur en commissies

Nieuwsbrief:

Een aantal malen per jaar ontvangen de leden de NVRA Nieuwsbrief in hun E-mailbox. Hierin veel interessante onderwerpen betreffende zaken die met onze brede fascinerende hobby te maken hebben. Informatie betreffende geplande activiteiten en lezingen, geplande bouwprojecten en veel meer.  Hier vindt U de Nieuwsbrieven

Lidmaatschap:

De kosten van het lidmaatschap bedragen € 100,- per jaar. Voor gezinsleden bedraagt het lidmaatschap de helft hiervan. De kosten van het lidmaatschap dienen vooruit te worden betaald en te worden voldaan voor 1 januari van het nieuwe jaar. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden op de een van de verenigingsavonden of door gebruik te maken van het onderstaande formulier.

Indien u besluit zich als lid aan te melden dient u kennis te hebben genomen van onze statuten en zich hiermee akkoord te hebben verklaard. De statuten van de NVRA vindt u hier.

Aanmeldformulier: