PI2HLM

PI2HLM de regionale 70cm NVRA repeater

Op de 24e verdieping van de Cellnextoren in Haarlem bevinden zich twee stations namelijk de Amateur Televisie repeater PI6HLM, en de 70cm repeater PI2HLM. Deze stations behoren toe aan de NVRA. De antennes staan op 120 meter hoogte. Het antennepark van PI2HLM heeft op zaterdag 1 oktober 2019  enkele wijzigingen ondergaan.

Foto : NO mast RX PI6NHN (lens), RX PI6HHW, 5 GHz. Micro Tek en 23 el. Tonna Breedband RX

Wat is er veranderd:
  • De Noordoost mast is verlengd met een boven- en topdeel van totaal 3.00 meter lang;
  • Zodoende kon de PI6HLM klaverblad antenne voor 70cm DATV ontvangst 3 meter hoger worden opgesteld;
  • Direct onder dit klaverblad staat de nieuwe 70cm Kathrein RX antenne van PI2HLM;
  • De oorspronkelijke RX-TX antenne van PI2HLM met uithouder is verwijderd;
  • Op de Zuidoost mast is de 70cm Kathrein TX antenne geplaatst van PI2HLM;
  • Het 6 krings Kathrein duplex filter, oorspronkelijk voor zenden en ontvangen over één antenne en één kabel is nu opgesplitst in een 3 krings filter voor de ontvangstkant en een 3 krings filter voor de zendkant. Nadat alle capaciteiten in dit meer dan 25 jaar oude filter waren vervangen is het opnieuw afgeregeld;
  • Het vermogen van de repeater, een MX800 van Spectra, is exact afgeregeld op 1 Watt PEP. Als coax wordt gebruikt H2010;
  • De ingangsfrequentie is 431.850 MHz en de uitgang bevindt zich op 430.250 MHz. Om PI2HLM aan te spreken is 88.5 Hz sub-audio nodig. In de toekomst zal nog een roger beep worden ingebouwd.

Het team, bestaande uit PE1PDC, PA3FZB, PA1POV, PD0LPU, PA4MRS, PE1IDK en PE1AMH, dat de aanpassingen zaterdag 1 oktober jl. heeft uitgevoerd is natuurlijk geïnteresseerd in rapporten.

U kunt deze zenden aan ons via de contact pagina.

Foto : ZO mast ingezoomd op bovenkant nieuw topdeel

Nieuw deel van flens tot flens met topdeel NO mast
NO mast toegevoegd nieuw mastdeel met RX antenne PI2HLM op uithouder
Oud onderdeel en nieuw bovendeel NO mast
Top NO mast met 70cm DATV klaverblad en RX antenne PI2HLM
ZO mast alle antennes inclusief mastzender PI6HLM
ZO mast ingezoomd op TX antenne PI2HLM links van TX PI6HLM (witte buis)
ZO mast met links boven TX antenne PI2HLM