PI2HLM

PI2HLM de regionale 70cm NVRA repeater

Op de 24e verdieping van de Cellnextoren in Haarlem bevinden zich twee stations namelijk de Amateur Televisie repeater PI6HLM, en de 70cm repeater PI2HLM. Deze stations zijn eigendom van de NVRA. De antennes staan op 120 meter hoogte. Het antennepark van PI2HLM heeft in 2023 weer enkele wijzigingen ondergaan.

Wat is er zoal veranderd:
  • Op de Noordoost mast zijn nu zowel de TX als de RX Kathrein antennes geplaatst (de RX antenne stond eerst op de Zuidoost mast en stond te dicht in de nabijheid van de 3cm TX antenne van PI6HLM);
  • Op de Noordoost mast is op dit moment de klaverblad antenne voor 70cm DATV nog de hoogste antenne. In 2024 gaat dit veranderen;
  • We gaan proberen om in 2024 om met PI2HLM te gaan zenden over één antenne. Voordat dit gaat gebeuren gaat de RX/TX Kathrein antenne helemaal naar de top van de mast en komt op de plek van de klaverblad antenne voor 70cm DATV. Deze antenne wordt één meter naar onderen verplaatst op een uithouder. Jos PA3ACJ heeft een circulator gemaakt om zowel het ontvangstsignaal als het zendsignaal over één antenne te kunnen laten lopen;
  • De ingangsfrequentie is nog steeds 431.850 MHz en de uitgang blijft op 430.250 MHz. Om PI2HLM aan te spreken is 88.5 Hz sub-audio nodig. In 2024 zal nog een roger beep worden ingebouwd;
  • De ontvanger zowel de zender zijn nu een ICOM IC-F210 en de besturing is gemaakt door Daan PA3BCI;
  • Het ligt in de bedoeling om deze ICOM’s IC-F210 ook weer te vervangen voor andere apparatuur. Wordt vervolgd.

U kunt rapporten zenden via onze contact pagina.

Nieuwe foto’s worden binnenkort gepubliceerd