Bestelformulier & Contact

Openingstijden :

Tijden: Elke woensdag van 20:00 uur tot 23:00 uur is er hobbyavond.
(Ook in de vakantiemaanden juli en augustus ! )Elke 4e vrijdag van de maand van 20:00 uur tot 23:00 uur. ( m.u.v. de maanden juni, juli en augustus !) is er verenigingsavond.Maar check altijd voor de zekerheid de agenda

Bezoek adres:

(geen post adres)

NVRA, Nederlandse Vereniging voor Radio Amateurs
Jan van Krimpenweg 15
2031 CE Haarlem

Email adres: Voorzitter:               voorzitter@nvra.net
Secretaris:               secretaris@nvra.net
Penningmeester:  penningmeester@nvra.net

Routebeschrijving :