Bestuur

Bestuur en Commissies

Bestuur:

 
Voorzitter : Arnold Vogelaar PE1AMH
Secretaris : Hans Bierenbroodspot PA0HBS
Penningmeester : Ton Hesselman PA2TON
     
Adviseur: Joop Vermeule PA3GOO

Hobbycommisie:

 
  Hans Bierenbroodspot PA0HBS
  Fred Keijzer PA0FKM
  Arnold Vogelaar PE1AMH
     
     

Barcommisie:

   
  Arnold Vogelaar PE1AMH
  Maarten van Dam PA1U
  Martin Snoek PA4MRS
  Fred Stam PD0FSH
  Frans den Boer PL2155
  Hans Bierenbroodspot PA0HBS
  Dirk de Valk PD0OQD
  Gert-Jan de Jong PA3FZB
  Sjaak Maas PL2128
  Pim Oosterbaan PD0LPU

Website:

   
  Hans Bierenbroodspot PA0HBS
  Arnold Vogelaar PE1AMH

Kascontrole:

   
  Jan van Hamburg PA3CDS
  Pim Oosterbaan PD0LPU
  Peter Jonker PA3DBZ
  Ko Lagerberg PA0JY
  Martin Snoek PA4MRS