STKG2019 Simpele Testbeeld Kleuren Generator

Bouw:

De bouw van de Simpele Testbeeld Kleuren generator is, zoals uit de naam is op te maken, simpel! Bjorn PD5DJ heeft voor deze video generator een mooie print gemaakt welke met trough hole componenten te bouwen is! Het NVRA bouwpakket bestaat uit de basis materialen print, processor U1, kleuren IC U2, instel potmeters R1, R2, R3, R4, R11, de condensatoren C24, 25, 26, connector X1 en connector X2. Gebruik voor de plaatsing van U1 en U2 (PIC16F628A en MC1377) een 18 en 20 pens Precidip IC voet. Onder de X-tallen komt een isolatie plaatje welke als extra is mee geleverd in het NVRA bouw pakket. Ook je jumpers J1, J2, J3 zijn extra meege-leverd. Het kleuren referentie X-tal X2 zit ook als extra in het pakket. Kijk goed in het schema en de BOM voor de bouw! Ten opzichte van de silk screen op de print zijn er een paar wijzigingen aangebracht in de componenten. C11, C15 en R8 zijn aangepast. Deze wijzigingen staan in de BOM en rechtsonder op het schema aangegeven. Dus bouwen volgens BOM en schema. Onder op de print zijn twee extra onderdelen aangebracht (C21 en C2). Zonder deze onderdelen werkt de STKG ook maar voor de stabiliteit is het beter deze aan te brengen.

Componenten lay-out TOP

Programmering:

Om de PIC16F628A te programmeren heeft Niels PE1PWB een configuratie programma geschreven welke de opties en tekst aanmaak en deze  in een objectfile plaatst. Deze objectfile in *.HEX wordt ingelezen in de configuratie software van Niels en aangepast met de juiste gegevens zoals bijvoorbeeld: tekst, achtergrond kleur en of de klok ingeschakeld moet worden. Meestal wordt de klok niet ingeschakeld daar deze alleen op tijd blijft staan indien de 12V voeding aanwezig blijft. Om de tekst aan te passen is er het programma Change Text. Dit programma geeft de mogelijkheid om de scroll-tekst aan te passen, Call-ID, loopsnelheid en achtergrond kleur aan te passen. Natuurlijk kun je ook nog via de drie druktoetsen het nodige aanpassen. Als je alle drie de druktoetsen tegelijk indrukt en de spanning er even af haalt, kun je de loop snelheid (3 snelheden mogelijk ) van de tekst veranderen. Door middel van de uren en de minuten toets tegelijk in te drukken kun je de achtergrond kleur van de tekst veranderen en/of de klok of Call -ID weergave. Indien je alleen de call en looptekst gebruikt dan zijn de drukschakelaars S1, S2 en S3 niet noodzakelijk.

Componenten assembly TOP

Afregeltips:

Sluit de voedingsspanning juist aan op X2, de plus pin staat op de silk van d print  aangegeven. De connector X2 heeft geen lock dus even opletten met de polariteit.  Als aansluitsnoer evenals voor de video output is een 1/10 female connector uit een oude sloop desktop computer van bijvoorbeeld de reset of speaker aansluiting goed bruikbaar. Als alles in orde is dan is de totaal opgenomen stroom ongeveer 38 mA. Sluit de video uitgang X2 aan op een scoop en sluit deze af met 75 Ohm.                    De ground pin staat op de silk van de print aangegeven.

 

Componenten assembly BOT

Referentie burst:

Het 4,4333619 MHz X-tal moet met C7 zo nauwkeurig mogelijk afgeregeld worden. Indien e.e.a. niet op frequentie af te regelen is: C8 aanpassen. Zelf heb ik dit nog niet meegemaakt. Direct het X-tal meten met een probe geeft in verband met de tipcapaciteit een lagere frequentie aanwijzing! Praktisch: als er geen geschikte meetapparatuur aanwezig is de trimmer C8 in het midden zetten.

Figuur 1 Video burst

 

Figuur 2 Referentie burst

 

 

 

Het principe schema van de STKG2019 Simpele Testbeeld Kleuren Generator

 

Video en referentie-burst (zie Fig.1 en Fig.2)

Plaats de jumpers J1, J2 en J3. Zet de TEXT potmeter R11 op minimum, er is geen tekst zichtbaar. Regel met de RGB potmeters R3, R2, R1 het video nivo af op 1Vtt.    De Sync. moet nu 300 mV zijn en de luma signalen 700 mV. Regel nu de TEXT potmeter R11 zo af dat de tekst net onder het wit nivo staat. Regel de potmeter R4 (Burst Position) zodanig af dat de referentie burst van 4,433619 MHz op de juiste positie staat, 0,9 µs na de opgaande achterflank van de lijnsync, zie hiervoor Fig 1. Mocht er geen geschikte meetapparatuur aanwezig zijn draai dan de Burst Position potmeter geheel rechtsom.

Daar er niet met negatieve spanningen wordt gewerkt en er een directe uitkoppeling van het video is om capacitieve vervorming van de sync te voorkomen, staat er een geringe DC offset op de uitgang. Mij viel het op dat bij gebruik van een Zandar 4 pip unit deze DC offset van invloed was op de helderheid. Bij andere video ingangen heb ik dit verschijnsel niet bemerkt. Alleen een capacitieve uitkoppeling direct op U2 pin 9 met een DC “valletje” gaf geen goed resultaat. Om indien nodig het een en ander te corrigeren, heb ik onderstaande schakeling gemaakt welke direct op de STKG2019 aangesloten kan worden.

Download hier het schema

Download hier de BOM (onderdelenlijst)

Onderstaand bestand is een ZIP-file met daar in onder andere de programmeringsfile (.exe)

Deze file wordt automatisch gedownload bij aanklikken.

NVRA_Default_test_File SKTG2019

Veel succes met de bouw en het afregelen!                                                                                                                                                                                                        Hobbycommissie NVRA Fred PA0FKM