Algemene Leden Vergadering NVRA op 21 Februari

Het bestuur van de NVRA nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 21 februari 2019. Deze vergadering zal worden gehouden in ons verenigingsgebouw aan de Jan van Krimpenweg 15 te Haarlem. Aanvang van de vergadering is om 20.30 uur. Gebouw open vanaf 20.00 uur. Agenda  Opening door de voorzitter om 20.30 uur.… Read More »

Verkrijgen wachtwoord voor bekijken en of downloaden jaarstukken Algemene Leden Vergadering 21 februari a.s.

Het verkrijgen van een wachtwoord  voor het bekijken/downloaden is alleen bedoeld voor NVRA-leden. Indien u de stukken opvraagt, verklaart u daarmee dat deze informatie alleen door u zal worden ingezien c.q. aangewend. Hoe gaat dit: Ga op de NVRA-website www.nvra.net naar de Tab. Contact: Blader een stukje omlaag; Vul bij Naam uw voor en achternaam in;… Read More »

Crash Radioweekend Winter-editie 29 februari en 1 maart

Wij organiseren op zaterdag 29 februari en zondag 1 maart 2020 voor de 4e keer het ‘Crash Radioweekend Wintereditie’. Op beide dagen van 11.00 tot 16.00 uur.Er zijn demonstraties van o.a. WO-2 radiocommunicatie apparatuur uit de B-17 ‘Vliegende Fort’ zoals: de ART13, de Command Set, VHF SCR522 enz.Zendamateurs kunnen om 11.30 – 12.30 – 13.30… Read More »

PI4HLM op dinsdag 11 februari a.s. voor het eerst in de lucht op 144-146 MHz als remote controlled station met een antenne op 120 meter hoog!!

Wij, als contest station PI4HLM (Fred PD0FSH, Martin PA4MRS, Albert PA7ST en Richard PE1KXY) doen, zoals reeds velen van jullie zullen weten, mee met de regio contest op iedere 2e dinsdag van de maand op de VHF en UHF-frequenties. Hierbij is het nodig om zoveel mogelijk locator vakken en tegenstations te werken voor de puntjes.… Read More »

NVRA in 2020 alle woensdagavonden open

Op de extra Algemene Vergadering welke gehouden werd op vrijdag 1 november 2019 zijn een aantal punten besproken welke niet konden wachten tot de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De belangrijkste beslissing was of de NVRA het gebouw weer gaat huren voor de komende twee jaar. En dat is het geval, want door de vrijwillige bijdragen van… Read More »

Mobiele mast PC5T krijgt standplaats bij NVRA

Ons lid Frans PC5T bezit een mobiele mast welke door hem helemaal gerenoveerd is. Aangezien deze mast van zijn huidige standplaats af moet, heeft Frans het bestuur van de NVRA gevraagd of zijn mast op ons terrein mag staan. Daar staat tegenover dat de mast door de NVRA gebruikt mag gaan worden voor clubactiviteiten. Frans… Read More »

Silent Key Nico PA0NVD

Haarlem, 16 mei 1945                       Nuevo Arenal 16 november 2019 Alhoewel Nico geen NVRA lid was, bezocht hij onze vereniging vaak toen hij nog in Haarlem woonde. Ook nadat hij naar Spanje was verhuisd kwam hij nog vaak op bezoek als hij weer eens in Nederland… Read More »

Lezing ferrietmaterialen op 15-11-2019 druk bezocht

Op vrijdag 15 november hield Wim Telkamp (PA3DJS) een lezing bij de NVRA over het gebruik van ferriet materialen bij onze radiohobby. Wim is niet alleen als amateur maar ook professioneel actief in de markt bezig met zijn bedrijf TeTechNL. Eigenlijk was de avond te kort qua tijd. Wanneer Wim enthousiast zijn verhaal gaat doen… Read More »

Silent Key Cor PA3CHR

Leiden, 20 februari 1940                            Haarlem, 25 oktober 2019 Het is november 1978, ik woon nog thuis, als er ’s avonds na het eten wordt aangebeld. Er staat een aangedane man aan de deur die zich voorstelt als Cor Teeuwen. Hij vraagt of… Read More »

Lezing Monster Cilinder door Bert Kruyswijk PA1B

Op 20 september jl. hadden wij Bert Kruyswijk PA1B uitgenodigd om te komen vertellen over zijn Cilinder dipool. Dit blijkt een goed werkende HF-antenne te zijn met de afmeting van een UHF-antenne, welke is opgebouwd met, wat wij bij Tata Steel noemen: code 32 Drawing Wall Iron of te wel een wand gestrekte bus, jawel… Read More »