EXTRA NVRA Verkoopavond op vrijdag 24 mei a.s.

door | 22 april 2024

Afgelopen vrijdag 26 januari jl. werd de jaarlijkse verkoopavond gehouden. Er waren echter zoveel artikelen, dat wij deze avond maar de helft ervan hebben kunnen verkopen. Daarom hebben we besloten om er dit jaar nog eens een  extra avond aan te besteden. Deze wordt gehouden op vrijdag 24 mei a.s.

Iedereen wordt weer in de gelegenheid gesteld spullen hiervoor aan te leveren. Het verdient aanbeveling om al op de hobbyavond van 22 mei a.s. uw zaken in te brengen. Het is namelijk bijna ondoenlijk om alle apparatuur op de bewuste vrijdag zelf in te schrijven. Dus nogmaals het vriendelijke verzoek om dit al op de woensdag ervoor te regelen. Ook deze keer zijn er de gebruikelijke spelregels:

  1. Het aangeboden materiaal moet iets met de hobby te maken hebben. Het verdient aanbeveling om de vraagprijs zo laag mogelijk te houden. De ervaring heeft geleerd dat de duurdere stukken haast niet verkocht worden.
  2. Alle artikelen moeten na afloop worden meegenomen. Dus ook de artikelen die niet verkocht zijn.
  3. Van de verkoopprijs is 15% voor de vereniging.
  4.  Kopers krijgen bij aanvang een genummerd blokje waaraan door ons hun luisternummer of roepnaam wordt gekoppeld. De aankopen worden op dit nummer geregistreerd waardoor er niet meer tussentijds hoeft te worden afgerekend.
  5. Indien er sprake is van een bodemprijs dien verkopers bij het aanbieden van hun artikelen bij de veilingmeester deze op te geven. Doet men dit niet, dan bepaalt de veilingmeester de bodemprijs.
  6. Gekochte artikelen worden na afloop met de penningmeester verrekend. Dit kan per pin of contant.
  7. De artikelen kunnen tussen 19.30 en 20.15 uur worden ingeleverd. Indien u veel heeft te in te brengen wordt u verzocht om uw artikelen zelf even in te vullen op een lijst welke u door de veilingmeester zal worden verstrekt. Het volgnummer op deze lijst niet zelf invullen.
  8. Verkochte en/of gekochte artikelen mogen tijdens de verkoping niet binnen het gebouw worden (door)verkocht.
  9. Indien een artikel defect is, dient dit door de verkoper aan de veilingmeester te worden gemeld. Indien dit bewust achterwege wordt gelaten, heeft de koper het recht om het defecte artikel terug te geven aan de verkoper. De verkoper dient in dat geval de totale aanschafprijs terug te betalen aan de koper. De NVRA betaalt in dat geval de 15% veilingkosten NIET terug aan de verkoper.

Dit zijn alle spelregels. Mocht er tijdens de verkoping behoefte zijn om een en ander aan te passen, dan beslist hierover de veilingmeester. Het gebouw is op deze avond geopend om 19.30 uur. Aanvang van de verkoping is om 20.30 uur.