NVRA Jaarlijkse Verkoopavond nog steeds dijenkletser

door | 19 februari 2024

Afgelopen vrijdag 26 januari jl. werd weer de jaarlijkse verkoopavond gehouden. Zoals elk jaar is dit evenement nog steeds een echte dijenkletser.
Wederom een afgeladen gebouw met bezoekers, maar ook afgeladen met interessante koopwaar. Er waren maar liefst 350 artikelen! Wat nieuw was deze avond was, dat niet steeds tussentijds hoefde te worden afgerekend. Elke koper/verkoper kreeg een blokje met een uniek nummer. Onze penningmeester Ton PA2TON koppelde dit nummer aan het verkochte artikel onder vermelding van de hoogst geboden prijs. Ondanks dat dit een enorme tijdswinst opleverde kwam Arnold PE1AMH als afslager, gesteund door Bjorn PD5DJ en Joop PA3GOO als aangevers, aan het eind van de avond niet verder dan de helft. Daarom overweegt het bestuur om dit jaar, waarschijnlijk in de maand mei, de tweede helft van de artikelen aan te bieden. Dat zou dan op 25 mei a.s. het geval zijn. Omdat er nog zo veel te veilen valt, zal het op deze avond niet mogelijk zijn om nog artikelen in te brengen. Nadere informatie hierover volgt in de komende Nieuwsbrief Nr. 52. De netto opbrengst van deze avond bedroeg maar liefst €1150,-

Een klein deel van de verkooptafel. Er waren ruim 300 artikelen te veilen. Aanpakken geblazen!

De andere kant van het gebouw stond ook nog vol met koopwaar. Aan het eind van de avond was de helft van het aantal artikelen geveild. Daarom wordt overwogen om de rest tijdens een 2e verkoopavond in mei aan de amateur te brengen.

Bjorn PD5DJ en Joop PA3GOO (niet op de foto) showden de artikelen. Arnold PE1AMH was de afslager.

Ton PA2TON houdt nauwkeurig de verkopen bij. Naast hem staat Pim PD0LPU die foto’s maakt en deze avond weer de keukenverkopen voor zijn rekening nam. 

Een gedeelte van de zaal