Werken aan PI6HLM 25/26 februari en 2 maart

door | 6 mei 2023

Sinds vorig jaar beschikt PI6HLM over 8 WFM kanalen boven in de 13 cm band. De invoering is een groot succes want je hoeft niet persé een beeld te maken om toch te kunnen meepraten in het Nicam chatkanaal. Alhoewel de thans gebruikte frequenties kunnen worden gewijzigd middels besturingssoftware is het spectrum voor WFM op 13 cm nu redelijk tot rust gekomen. De frequenties welke vandaag aan de dag worden gebruikt zijn:

De oproepbare S-meters van 13 cm WFM middels DTMF-code *891# De modulatie op frequenties van de geel gemerkte kanalen monden uit in de Nicam carrier op 5.85 MHz. De modulatie van de blauw gemerkte kanalen komt terecht in de Nicam carrier op 6.552 MHz.

De modulatie op frequenties van de geel gemerkte kanalen monden uit in de Nicam carrier op 5.85 MHz. De modulatie van de blauw gemerkte kanalen komt terecht in de Nicam carrier op 6.552 MHz. In de tweede kolom staat de afgestemde ontvangstfrequentie. Indien een RDS-signaal van voldoende sterkte wordt meegestuurd verschijnt in de 3e kolom de inhoud hiervan. Indien dit RDS-signaal wordt herkend licht de letter ‘R’ in de 4e kolom op met een rode achtergrond. Indien een stereo-signaal wordt waargenomen licht de ‘S’ van Stereo groen op in de 5e kolom. Indien de letter ‘O’ van open groen wordt 6e kolom betekent dit dat het inkomende signaal wordt doorgezet in de Nicam chat. In de 7e kolom leeft U de inkomende sterkte af in procenten welke tevens ook grafisch wordt weergegeven in de laatste kolom.

Het succes van WFM op 13 cm heeft ons doen besluiten om dit ‘kunstje’ ook op 23 cm te gaan herhalen. Hans PE1ICE heeft in analogie van de 13 cm ontvanger dit concept gekopieerd. Een oude Sony ontvanger welke eerder al eens gebruikt is fungeert als behuizing voor deze ontvanger en zijn besturing.

De 23 cm WFM-ontvanger met besturing welke gekoppeld is aan de centrale besturing van PI6HLM

De 23 cm WFM met besturing welke gekoppeld is aan de centrale besturing van PI6HLM. Alle parameters van de ontvanger kunnen hiermee worden ingesteld door uitsluitend de Sysop.

 

De nieuwe antenne voor ATV op 1288 MHz.

In de koker rechts de nieuwe 1288 MHz. RX

De witte GP-21 voor 23 WFM (verticaal)!

De oproepbare S-meters van 23 cm WFM middels DTMF-code *791# De modulatie op frequenties van de geel gemerkte kanalen monden uit in de Nicam carrier op 5.85 MHz. De modulatie van de blauw gemerkte kanalen komt terecht in de Nicam carrier op 6.552 MHz.

De modulatie op frequenties van de geel gemerkte kanalen monden uit in de Nicam carrier op 5.85 MHz. De modulatie van de blauw gemerkte kanalen komt terecht in de Nicam carrier op 6.552 MHz. In de tweede kolom staat de afgestemde ontvangstfrequentie. Indien een RDS-signaal van voldoende sterkte wordt meegestuurd verschijnt in de 3e kolom de inhoud hiervan. Indien dit RDS-signaal wordt herkend licht de letter ‘R’ in de 4e kolom op met een rode achtergrond. Indien een stereo-signaal wordt waargenomen licht de ‘S’ van Stereo groen op in de 5e kolom. Indien de letter ‘O’ van open groen wordt 6e kolom betekent dit dat het inkomende signaal wordt doorgezet in de Nicam chat. In de 7e kolom leeft U de inkomende sterkte af in procenten welke tevens ook grafisch wordt weergegeven in de laatste kolom.

Hoe kunt U zien welke WFM-kanalen in de Nicam chat zitten? Binnen de S-meters voor WFM 23 cm en 13 cm heeft elke frequentie een uniek cijfer of letter gekregen. Deze vindt U terug in de 1e kolom. Zonder in komend WFM-signaal zendt PI6HLM altijd rechtsboven haar roepnaam uit gevolgd door de temperatuur in de TX-zenderkast en het uitgezonden vermogen. Deze laatste twee waarden verdwijnen zo gauw een WFM-signaal wordt ontvangen. U ziet dan het cijfer en/of letter verschijnen en kan via de S-meter tabel zien welke frequentie hiermee correspondeert.

Voor de ontvangst van WFM op 23 cm is gekozen voor een GP-21. Dit is een High Gain Collineaire antenne van Comet. Deze antenne staat op de N-O mast. Onder de drager arm zitten een witte koker waarin een hoog doorlaatfilter is opgenomen met een versterker. Er is bewust gekozenen voor een verticale opstelling. Dit levert een 20 dB down op ten opzichte van de twee horizontale antennes op 1252 MHz. en 1288 MHz. De 1288 MHz. antenne voor ATV is een look-a-like van de 1252 MHz. welke op de Z-O mast staat. Met andere woordenhet is dezelfde antenne volgens DC0BV, heeft een hoog doorlaatfilter op 1150 MHz. en een voorversterker. Echter in het weekend van 25/26 februari kregen wij hem wel geplaatst maar niet aan de gang. Bij het bezoek in 3 maart werd geconstateerd dat er een slecht contact zat in het hoog doorlaatfilter en dit ondanks dat alles van tevoren was getest. Er is nog een verschil met de 1252 MHz. ingang en dat is dat de 1288 MHz. ingang als enige een mini ATV-ontvanger heeft in plaats van alle overige ATV-ingangen.

De DC0BV antenne (pertinax plaat) het hoog doorlaatfilter en de versterker buiten de ‘regenjas’ De beugels zijn weer gelast door Mobiel lasbedrijf van Jan van den Berg

Een derde actie was het vervangen van alle kabelgeleider buizen. De oude waren gesloten buizen en dat betekent dat steeds kabels moeten worden doorgevoerd. Dit doorvoeren werd steeds problematischer omdat deze buizen al behoorlijk vol zaten. Op de toren heerst jaarlijks een vliegenplaag en wij verdachten deze gesloten buizen ervan dat zij een bakermat zijn voor deze vliegen. En dat bleek inderdaad het geval te zijn. Nadat de buizen voorzichtig met een multitool waren geopend kwam het gespuis tevoorschijn. De nieuwe buizen hebben een grotere diameter en zijn van boven open. Dat betekent dat er nu makkelijk een kabel ingelegd kan worden. Nu de vliegen geen warm holletje meer hebben en de regen ook kan doordringen, is de bakermat verleden tijd. Het enige wat bij elke aanpassing moet worden gedaan is nieuwe bundelbandjes te plaatsen.

Na het open snijden met een multitool kwam een hele vliegen kolonie te voorschijn.

Een viertal van de nieuwe kabelgeleiders volgens nieuw concept.