BOL-CAMERA KOMT TOT LEVEN….  

door | 3 mei 2023

Alweer een paar jaar geleden beschikte PI6HLM over een bolcamera welke op de toren werd gebruikt als inspectiecamera en welke op afstand kon worden bestuurd. Was de camera niet in gebruik voor inspectie, dan zoomde deze volledig  uit en draaide dan langzaam rond en toonde de horizon van Haarlem. Deze camera was ooit door Daan PA3BCI van een laadbak afgehaald, welke bij het Frans Hals museum daar tijdens een verbouwing op was gedumpt.

De camera in het binnenwerk van deze dome was van hoge kwaliteit. Uiteraard wisten wij niet hoe lang het beestje al in gebruik is geweest, maar dat moet al een behoorlijk lange tijd zijn, aangezien de contactring met sleepcontact sleets begon te worden. Storing na storing heeft ons doen besluiten om afstand van deze dome te nemen. Van Hans PA1POV kregen wij een Panasonic camera maar helaas was het besturingsprotocol hiervan niet bekend. Onderwijl was alvast een nieuwe draagbeugel aangeschaft, omdat dit type beugel dreigde obsolete te worden.

Op de foto (boven) in de shack van PI4HLM zijn René PA1RKT en Bjorn PD5DJ (midden) bezig om de basisinstructies van de dome te achterhalen en dat lukte.

Lange tijd heeft deze dome op de plank gelegen totdat Bjorn PD5DJ en René PA1RKT besloten om zich in het besturingsprotocol te gaan verdiepen. Het lukte hun om de basis besturingsinstructies van de dome boven water te krijgen.

Zodoende kon Hans PE1ICE de bevindingen van Bjorn en René weer interfacen aan de besturingssoftware van PI6HLM. Alle commando’s zijn terug te vinden op een door hem nieuw ontwikkeld panel. De bediening hiervan is alleen in handen van de Sysop. Wel zal het mogelijk zijn, zoals dat vroeger al mogelijk was, om het plaatje van de camera op te roepen middels een DTMF-code.

Nu wordt de dome mechanisch in orde gebracht om hem te kunnen ophangen aan de beugel. Ook moeten er wat aanpassingen worden aangebracht voor wat betreft de voeding- en besturingskabel met coax.

Het nieuw door Hans PE1ICE ontwikkelde besturingspanel ten behoeve van de dome camera.