NVRA VERENIGING VAN DE TOEKOMST MAAR OOK VAN HET HEDEN EN HET VERLEDEN

door | 27 januari 2022

“Wie de geschiedenis niet kent, begrijpt heden noch toekomst”, kent U die  uitdrukking?, zou Dominee Gremdaat zeggen (acteur Paul Haenen).

HOE DE NVRA IS ONTSTAAN

De NVRA is in 1986 voortgekomen uit de Nederlandse Communicatie Vereniging (NCV) en heette tot die tijd NCV-afdeling Haarlem. De landelijke vereniging NCV werd in 1973 opgericht door zes plaatselijke clubs, nl. Amsterdam (CCA), Haarlem (HCC), IJmuiden (YRC), Leiden (CCL), Rotterdam (CCR) en Alkmaar (RCA) met als doel om de 27 MHz te legaliseren. Voordat de Haarlemmers zich aansloten, was de naam van de club HCC (Haarlemse Communicatie Club) opgericht in een rokerig vergaderzaaltje boven Café Suisse aan de Rijksstraatweg in 1970 en waarvan ik, ondanks mijn 16 jaren, secretaris werd. Later werd de landelijke vereniging NCV nog uitgebreid met de afdelingen Zuid-Hollandse Eilanden, Friesland, Groningen, Zwolle en Renkum. In 1975 was de NCV voor die tijd een behoorlijk grote vereniging met ruim 1200 leden. Op 19 mei 1975 schoot staatssecretaris Michel van Hulten met het wetsvoorstel 11840 de legalisering van de 27 MHz. volledig af. Wat door toedoen van de NCV wel bereikt was, was het alternatief van een soort van opstap ofwel de D-machtiging. In een paginagrote advertentie werden de verenigingen VERON en VRZA aanbevolen om daar de D-machtiging te gaan behalen en waarbij de NCV in het geheel werd verzwegen. Ambtenaren in Nederland zijn machtiger dan den Haag. Het spreekt voor zich dat de NCV zich ook heeft ingespannen om cursussen te organiseren. Helaas was een groot deel NCV-aanhang niet erg blij met het alternatief van de D-machtiging en zij verlieten de club, waardoor er in 1975 nog maar 800 leden overbleven. Gelukkig voor hen werd in 1980 Nelie Smit-Kroes staatssecretaris van het ministerie van Verkeer & Waterstaat en zij, als dochter van een transportondernemer, vond de 27 MHz wel belangrijk en zij stelde de MARC-regeling in. Men mocht met FM-gemoduleerde apparatuur uitzenden met een vermogen van 500 mW en later werd dit zelfs 2 Watt.

Na mijn terugkeer uit militaire dienst eind 1975, behaalde ik de D-machtiging (PD0APT) en in het voorjaar van 1976 mocht ik mij PE1AMH gaan noemen. Als landelijk secretaris van de NVC ben ik in 1976 gaan deelnemen aan het Klein Amateur Overleg met de RCD. Dit overleg vond eerst plaats aan de Parklaan in den Haag en later in Groningen en uiteindelijk in Nederhorst den Berg (NERA).  In het begin werd ik flink met de nek aangekeken door de VERON en de VRZA. Maar als de luis in hun pels sloot ik eerst vrede met de toenmalige voorzitter van de VRZA Ger Kooijman PA0WX. Ger en ik hadden ons voorgenomen gezamenlijk op te trekken door voor het Klein Amateuroverleg een eensluidend standpunt te bepalen. De RCD-voorzitter vond dit wel een goed idee en stelde de voorzitter Flip Huis PA0AD van de VERON voor om ook bij dit voorleg aan te schuiven. Het vooroverleg met drie verenigingen vond centraal plaats in Restaurant de Oude Tram in Amersfoort.

Helaas vertrokken er in de periode 1976-1986 behoorlijk wat NCV-leden en zij gingen richting VERON en VRZA, alwaar zij meestal verzwegen waar ze ooit begonnen waren (oei, oei en toen kraaide de haan 3 keer). De NCV had zich voorgenomen dat als het ledental onder de 400 zou uitkomen, zij zich zou opheffen en dat was in 1986 het geval.

In het besprekingsverslag 31 van 9 april 1986 van de Radiocontroledienst valt onder punt 1 Opening te lezen: De voorzitter deelt de aanwezigen mede dat de Radiocontroledienst een brief heeft ontvangen van de NCV, waarin de liquidatie van deze vereniging wordt aangekondigd. De heer Vogelaar van de NCV geeft een toelichting op de opheffing van deze vereniging. In het kort komt het hierop neer dat het ledenaantal van de NCV fors terugviel en zodoende onder de door het bestuur gestelde limiet kwam. Verder was er onvoldoende belangstelling om in landelijk bestuur verband te fungeren. De afdelingen van de NCV zullen zover mogelijk als zelfstandige plaatselijke verenigingen verder gaan.

De uiteindelijke datum van opheffing is nog niet bekend. De contacten met de Radiocontroledienst zullen op die datum formeel zijn beëindigd. De NCV zal haar activiteiten van het Relaiszenderbureau eveneens beëindigen. Tenslotte zal de vertegenwoordiger in de examencommissie (Jelle Sieswerda, broer van Arno Sieswerda PA3BRO, red.) zijn werkzaamheden afbouwen (Au, red.)

Verder valt onder punt 10 Sluiting te lezen: De NCV (dhr. Vogelaar) spreekt zijn dank uit voor de prettige samenwerking waarop de NCV in haar bestaan heeft kunnen samenwerken met de PTT en de andere verenigingen. Hierop aansluitend memoreert de voorzitter dat de NCV en in het bijzonder haar vertegenwoordiger dhr. Vogelaar, telkenmale een positieve en goede bijdrage heeft kunnen leveren, welke door de Radiocontroledienst hoog werd gewaardeerd. De VRZA vindt het een groot verlies dat de NCV verdwijnt en wenst de vertegenwoordiger van de NCV het allerbeste toe. De VERON hield zich stil en vond het meer dan prachtig.

Na afloop zei de RCD-voorzitter in de wandelgangen mij in vertrouwen: ik vond jullie (de NCV) het cement tussen twee bakstenen. Ik ben bang dat het bouwwerk nu weer gaat afbrokkelen. Heden ten dage is dit nog steeds een waarheid als een koe.

VERLEDEN EN HEDEN MET ELKAAR VERBINDEN           

In de vorige Nieuwsbrief Nr. 38 heeft U kunnen lezen dat wij van het Radio- TV Design museum een Philips TX-400 geschonken hebben gekregen. Het toestel zal na reparatie en restauratie worden tentoongesteld tijdens de Open Dagen welke wij dit jaar hopen te organiseren. De TX-400 kan als een van de eerste televisietoestellen worden beschouwd welke eind jaren ‘50 in Nederland in seriebouw werden verkocht. Hobbycommissielid Gert-Jan PA1G is momenteel bezig om het weer aan de praat te krijgen en het is leuk te melden dat hij het alweer doet.

 

De TX-400U/04 serienummer E47088E liggend op zijn kant is inmiddels alweer spelend.

Nu is de fase van het restaureren aangebroken. Een stuk of acht elco’s van het apparaat zijn volledig uitgedroogd. Het heeft echter geen zin om ze te vervangen door authentieke (NOS) exemplaren, omdat deze net zo slecht zijn. Daarom zal geprobeerd worden om de oorspronkelijke behuizingen leeg te halen, waarna er nieuwe (kleinere) elco’s in zullen worden ondergebracht. Een uiterst vies klusje, dat kunnen wij U verzekeren. Duidelijk was te zien dat het toestel in het verleden al een behoorlijk aantal reparaties had ondergaan. Er was onder meer gesleuteld in de tuner waar ook nog eens geen originele buizen in waren toegepast. Daarentegen heeft de beeldbuis gelukkig nog voldoende licht. Dit type beeldbuis werd vroeger oorspronkelijk als radarbuis gebruikt. De buitenkast van de TX-400 ziet er nog prachtig uit. Het plan is echter om voor dit toestel een plexiglas kap te maken, zodat je er goed in kunt kijken. Tijdens de Open Dagen zullen wij proberen om op de beeldbuis het beeld van PI6HLM te projecteren. Dit geeft dan een goed ‘beeld’ van 70 jaar televisie in Nederland en daarmee is dat het verleden met het heden verbonden.

 

De TX-400U/04 serienummer E47088E met zicht op de onderzijde.

 

De TX-400U/04 serienummer E47088E met zicht op de voorzijde.

WORLD RADIO HISTORY     

Op onze website is onder de kolom ‘Onze sponsoren’ het onderstaande logo opgenomen van World Radio History. Als U daarop klikt wordt U naar deze website geleid. Ga hier beslist eens kijken want het is werkelijk een prachtige boekenplank van Engelse- en Amerikaanse publicaties.       

NVRA SCHEMA’s

Eveneens op onze website is onder de tab Projecten de keuze NVRA Schema’s toegevoegd. Voor door de NVRA gepubliceerde projecten en hun schema’s blijkt nog steeds belangstelling. Vaak zijn van deze projecten ook nog de lay-outs aanwezig waarmee een print kan worden afgedrukt. Er staan nu 32 titels op.

Zie ook:  https://nvra.net/index.php/nvra-schemas/

FILM EN VIDEO

Op de NVRA-website bestaat al een tab Filmpjes. Er liggen nog een groot aantal films en video’s op de plank welke nog gedigitaliseerd moeten worden. Dit is een behoorlijk tijdsintensieve klus maar gaat binnenkort opgepakt worden. Zie ook: https://nvra.net/index.php/links/

Kent U die uitdrukking?

 

2022012501 HCC – NCV – NVRA    Presentatie over het ontstaan van de NVRA

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *