Algemene Ledenvergadering 24 September 2021

door | 1 juli 2021

Het bestuur van de NVRA nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 24 september 2021. Deze vergadering zal worden gehouden in ons verenigingsgebouw aan de Jan van Krimpenweg 15 te Haarlem. Deze vergadering komt in de plaats van de geplande Algemene Leden vergadering van 21 februari jl. welke in verband met de pandemie kwam te vervallen.

Aanvang van de vergadering is om 20.30 uur. Gebouw open vanaf 20.00 uur.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter om 20.30 uur.
 2. Bestuurlijke mededelingen en eventuele berichten van verhindering.
 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 15-02-2019 (Bijl. 1)
 4. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 01-11-2019 (Bijl. 2)
 5. Jaarverslag van de secretaris periode 21-02-2020 t/m 23-09-2021.
 6. Alleen de belangrijkste inkomende en uitgaande correspondentie.
 7. Presentatie van de Balans en de Exploitatierekening over het boekjaar 2020 (Bijl. 3 en 4).
 8. Verslag van de kascontrole commissie en voorstel tot dechargering van het bestuur over het boekjaar 2020 (art. 11 lid 7).
 9. Bestuursverkiezing. Het gehele bestuur treedt af en is herkiesbaar.
 10. Presentatie en vaststelling begroting voor het boekjaar 2021/22 (Bijl. 3)
 11. Pauze
 12. Vaststelling Hobby-, Bar-, Kas- en Repeater-commissie, alsmede: Websitebeheer en Shackbeheer.
 13. Agendapunten mits uiterlijk 7 dagen voor de vergadering schriftelijk ingediend.
 14. Te ontplooien activiteiten in 2021/22, zoals:
 • Lezingen, excursies;
 • BBQ;
 • NVRA-website;
 • Open Dagen 2022;
 • Veld weekenden/activiteiten 2022.

15. Rondvraag en sluiting

Bijlage 1 t/m 4 zullen binnenkort via onze website worden gepubliceerd op een pagina met wachtwoord beveiliging.

Op onze website staat vermeld hoe u deze 4 bijlagen kunt bekijken en/of downloaden.

Nog even geduld de stukken moeten nog worden ge-upload.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *