Installatie van 8 breedband ontvangers voor PI6HLM….

door | 15 oktober 2020

Op zaterdag 27 juni jl. heeft er een test plaatsgevonden met de 13 cm antenne voor ATV-ontvangst (2325 MHz). Een verslag daarvan heeft u kunnen lezen in de vorige Nieuwsbrief Nr. 27.

We hebben toen onderzocht of de huidige 13 cm antenne, welke nu alleen voor de ontvangst van ATV op 2325 MHz wordt gebruikt, ook ingezet zou kunnen worden voor de ontvangst van signalen lopend van 2390 tot 2405 MHz. Indien dit het geval zou zijn dan kon er een AUDIO-project van start gaan, t.w. de bouw van acht Wide Band FM-receivers, waarmee onder bepaalde condities audio kan worden ontvangen en doorgegeven afkomstig uit het hierboven genoemde bandsegment.

De resultaten van de test waren zeer veel belovend en daarom ging Hans PE1ICE gelijk aan de slag. Eerder had hij al eens tijdens een QSO met Pieter PE1ODJ van PI6ZTM vernomen, dat er een interessant IC beschikbaar was van het type RDA 5708M, waarin een complete breedband FM-ontvanger zit opgesloten en welke goed kan dienen als een achterzet-ontvanger.

De door Hans PE1ICE ontwikkelde eurokaartprint waarop zich de 8 breedband ontvangers bevinden en de processing alsmede de interfacing zodat communicatie met PI6HLM mogelijk is.

Hans PE1ICE heeft in korte tijd een print ontwikkeld waarop acht van deze ontvangers zijn ondergebracht. Verder bevat deze eurokaartprint de hele besturing en processing en de interfacing welke nodig is om met PI6HLM te kunnen ‘praten’.

Onderwijl werd door Jos PA3ACJ en Arnold PE1AMH een 1HE kast geschikt gemaakt om alles in onder te brengen. Trekt u zich niets aan van wat er op het front van deze kast staat (CATV Stereo Modulator) want wij hergebruiken graag materiaal, immers dat bespaart weer de aanschaf van een nieuwe kast.

Op zaterdag 22 augustus jl. zijn de acht Wide Band Receivers in de kast van PI6HLM geïnstalleerd. Wederom werd de 13 cm antenne uit zijn koker gehaald. Het bandpasfilter en de downconverter werden verwijderd en er werd een 23 dB versterker ingebouwd.

In de koker van de 13 cm antenne bevindt zich nu nog alleen de 10 slots antenne en een 23 dB versterker.

Vervolgens werd het bandpasfilter en de downconverter ingebouwd in de 1HE-kast.

De nieuw ontwikkelde 1HE-kast waarin alle signalen afkomstig van de 13 cm antenne worden verwerkt voor de ontvangst van ATV op 2325 MHz en de nieuwe 8 breedband kanalen.

Op de foto zien wij het volgende. Rechts achter de 230 Volt inlaat zit een kleine voeding. Links daarvan het nieuw vervaardigde 4-krings bandpasfilter voor het bandsegment 2390 – 2405 MHz. In de blikken doos bevindt zich de nieuwe eurokaartprint met de acht Wide Band FM-ontvangers en tussen deze behuizing en het bandfilter komt via een bias-T het signaal naar binnen van de 23 slots antenne versterkt door de 23 dB versterker. Dit signaal wordt aangeboden aan een 3 dB splitter. Het signaal voor ATV op 2325 MHz doorloopt een verzwakker van 12 dB en gaat door het oorspronkelijke bandpasfilter en vervolgens naar de downconverter, welke er 1000 MHz vanaf trekt. De 12 dB verzwakking was nodig  omdat de downconverter zelf al behoorlijk versterkt. Op de foto zit dit bandpas-filter helemaal links voorin en de downconverter bevindt zich linksachter (met de groene bestickering).

Het signaal voor de 8 Wide Band FM-ontvangers gaat door een vier vingerig bandpasfilter en gaat vervolgens door twee verzwakkers om aangeboden te worden aan een downconverter, welke er 2300 MHz vanaf haalt. Dit is het doosje met de blauwe opdruk. De output hiervan gaat naar de eurokaartpint met de acht Wide Band Receivers.

Het front aan de rechterzijde waar met leds en een display de status wordt weergegeven.

 

De nieuwe Nicam-encoderkast welke gratis beschikbaar is gesteld voor de 5.85 carrier

Tot nu toe beschikte PI6HLM over één Nicam chatbox op 6.552 MHz, maar omdat er een tweede Nicam encoder was geschonken, werd besloten om dan ook maar een tweede Nicam carrier in het leven te roepen en wel op 5.85 MHz. Aangezien  deze ook bestuurd moet kunnen worden, was het noodzakelijk om de software hierop aan te passen. Op het reeds eerder ontwikkelde scherm PI6HLM System Control zijn aan de onderzijde deze Nicam Transmitter Settings toegevoegd en werkend gemaakt.

Het reeds bestaande PI6HLM System Control scherm waarin onderaan is toegevoegd de besturingsmogelijkheid voor de toegevoegde Nicam carrier op 5.85 v.w.b. transmitter settings, het carrierlevel en het audiolevel.

Zoals gezegd moeten ook de acht ontvangers te besturen zijn en de nieuwe software welke dit mogelijk maakt is door de Sysop te regelen middels het WFM Setup scherm. Per ontvanger is de frequentie instelbaar, welke momenteel loopt van 2389,0 tot 2392,4 MHz. Er zijn instellingen voor Stereo, RDS, Tuning, Muting, MPX en er is zichtbaar hoe relatief sterk een signaal binnenkomt.

Standaard komt een inkomend signaal binnen op 6.552 Nicam chatbox, maar door middel van een DTMF-code kun je je zelf in plaats daarvan in de Nicam chat plaatsen op 5.85 MHz. Indien er niet minimaal één signaal middels een DMTF-besturingscode in de 5.85 MHz carrier is geplaatst, valt deze carrier na enige tijd af. Via de Receiver Routing kan de Sysop bepalen in welke chat carrier een signaal geplaatst wordt. Ook kan hij bepalen dat een signaal in het geheel niet doorgegeven wordt.

Het WFM Setup scherm waarmee elk van de 8 Wide Band FM-ontvangers kan worden ingesteld.

Gebruikers kunnen middels de DTMF-code *891# het WFM Signal scherm oproepen (zie onder) om de status van de acht ontvangers op te roepen.

De eerste kolom geeft het nummer van de ontvanger (1 – 8) weer. In de tweede kolom wordt de ingestelde ontvangstfrequentie getoond. Indien een  signaal wordt ontvangen waaraan ook RDS wordt meegegeven, dan wordt de inhoud daarvan getoond in de derde kolom.

Het WFM Signal scherm waarmee van elk van de 8 Wide Band FM-ontvanger de status kan worden afgelezen.

Betreft het een bruikbaar RDS-signaal dan kleurt de rode ‘R’ hierna groen. Aan de werking hiervan wordt nog gewerkt. De ‘S’ staat voor Stereo en indien daadwerkelijk een stereosignaal binnenkomt wordt de ‘S’ helgroen en anders blijft deze donkergroen. De ‘O’ staat voor Open en geeft aan dat er een signaal ontvangen boven het mute level. Ook hier geldt dat als de ‘O’ mooi groen is, is hiervan sprake anders is deze donker. Tot slot ziet men de numerieke sterkte van het signaal in procenten maar ook uitgedrukt middels een naar rechts schuivende balk.

Om de 8 Wide Band FM-ontvangers als gebruiker te kunnen besturen heeft er een uitbreiding plaats gevonden van de DTMF-commando’s van PI6HLM welke ook gevonden kunnen worden via de link:

https://nvra.net/wp-content/uploads/2020/09/2020080403-DTMF-Functies_rev_6.pdf

Het project van de 8 Wide Band FM-ontvangers draait vanaf 22 augustus jl. zeer naar tevredenheid. Een groot compliment voor Hans PE1ICE en zijn vaste trouwe helpers.