ATV ontvangstexperiment op 47 GHz ……

door | 7 september 2020

Op zaterdag 1 augustus jl. werd er op de toren in Haarlem een experiment uitgevoerd door Renny PE1ASH en Lex PE1CVJ. Gelijker tijd werd er onderhoud gepleegd en voorbereidingen getroffen voor wat betreft de ATV-repeater PI6HLM.

Renny PE1ASH en Lex PE1CVJ bezig met het voorbereiden van het 47 GHz experiment

Renny en Lex probeerden met hun apparatuur een verbinding te maken met het QTH van Renny in Mijdrecht. Het uitrichten van een schotel voor 47 GHz is geen eenvoudige zaak en moet uiterst secuur gebeuren. Op het QTH van Renny was zijn XYL Loes bezig om langzaam de antennes te draaien op aanwijzingen van haar OM. Het bewegen aan twee zijden maakt het experiment er niet makkelijker op. Zeg je stop tegen de rotoroperator dan zit er altijd tijd tussen het geven van de opdracht (per telefoon) en het met de hand bedienen van de rotor waardoor je makkelijk over het doel heen schiet. Nu beschikt Renny wel over een echte rotor, nl. de Yaesu 2800DXC, dus eentje zonder speling. Er speelt echter ook nog een elevatiefactor mee. Heel even werd vanuit Mijdrecht na het eleveren een ruiserig testbeeld waargenomen, maar daarna raakten beide kanten het spoor bijster. Daarom werd afgezien van een experiment op 76 GHz. Renny en Lex laten zich echter niet zo eenvoudig uit het lood slaan. Het plan is om het experiment in het voorjaar van 2021 te herhalen.

Tussen het beton van de toren kijkt de 47 GHz RX-schotel in de richting van Mijdrecht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *