Aanpassingen PI6HLM….

door | 24 mei 2020

Op zondag 24 mei jl. zijn er wat aanpassingen gepleegd aan PI6HLM. Keken wij voorheen met een klein hoorntje naar zowel de repeater PI6NHN als PI6HHW, nu is de situatie veranderd als volgt: op de onderstaande foto is Chris PE1IDK bezig om de draagbeugel van de witte lenshoorn, welke hier nog uitgericht staat op PI6ATV, los te maken. De stand van de lenshoorn is nu nagenoeg gelijk gemaakt aan de richting van het kleine hoorntje erboven. Met het kleine hoorntje wordt nu nog alleen PI6HHW ontvangen op 10.190 MHz. Met de lenshoorn wordt nu alleen PI6NHN ontvangen op 10.150 MHz. De lenshoorn heeft een zeer kleine openingshoek van slechts 2⁰. Dit maakt het mogelijk om meer 3 cm ingangen te creëren onder en boven de frequentie van PI6NHN, zoals 10.090 MHz. en 10.170 MHz. Het brede hoorntje liet dit niet toe omdat anders PI6NHN zou worden gestoord door de eerdergenoemde 3 cm signalen.

 Chris PE1IDK lost wat kabels om het draaien van de lenshoorn mogelijk te maken. Het weer was niet geweldig…

 Een andere aanpassing betrof het weer in het lood zetten van de 3 cm TX-antenne op 10.250 MHz. Op de tweede foto ziet u een witte pijp waarin zich een golfpijp bevindt van ruim 3 meter. In het verlengde van deze pijp bevindt de straler op de top van de Z-O mast. Wij hebben gelijker tijd de hele constructie wat gedraaid en daaruit blijkt overduidelijk dat de antenne zich sterk als een dipool gedraagt. Dit was al bekend sinds de plaatsing, maar toen beschikte wij nog niet echt over een alternatieve antenne. Inmiddels is er een nieuwe 3 cm TX-antenne vervaardigd met 25 slots. Naast de straler van deze antenne bevinden zich zogenaamde ‘vleugels’, waardoor deze antenne een rondstralend patroon zal gaan geven. De nieuwe antenne wordt intussen uitvoerig getest. Om de oude voor de nieuwe te kunnen vervangen wordt er ook gewerkt aan een nieuwe ophanging hiervoor. Op de derde foto een blik op de nieuwe antenne waaraan voorlopig wat transitiekoppelingen zitten om er een LNB aan te kunnen bevestigen. De antenne is specifiek voor 10.250 MHz berekend. De vierde foto toont de proefopstelling waarmee in het vrij veld wat metingen zullen gaan worden verricht. Er zijn ook tevens zijn er wat metingen geweest op de toren maar daarover een volgende keer.

Chris PE1IDK bezig met de te loodstelling van de 3 cm antenne en het draaien van het geheel wat tot verwachte verschillen in ontvangst zorgde bij de meekijkende amateur thuis achter hun tuf. Dit geheel wordt in de nabije toekomst vervangen door een geheel nieuwe antenne. Op de foto’s hieronder wat indrukken van de nieuwe 3 cm TX-antenne

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *