Metingen aan de 13 cm antenne van PI6HLM….

door | 30 juni 2020

Op zaterdag 27 juni jl. is de 13cm antenne voor ATV-ontvangst (2325 MHz) op de toren uit zijn beschermkoker gehaald. Het betreft een in 2005 door Jos PA3ACJ gebouwde antenne, welke bestaat uit een dubbele 10 slots aluminium koker waarvan het RX-signaal eerst een bandpassfilter doorloopt en vervolgens door middel van een downconverter naar 1325 MHz wordt geconverteerd.

De in 2005 door Jos PA3ACJ gebouwde 13 cm antenne met de PE1CMO downconverter

Toen de antenne uit de koker kwam, zag hij er nog net zo uit als dat hij 2005 in zijn jas was gestopt. Er was wel een lichte spikkelroest waarneembaar en deze is hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door condensvorming.

De antenne is uit zijn beschermkoker verwijderd, duidelijk is het bandpassfilter zichtbaar en aan de andere zijde bevindt zich de PE1CMO downconverter. De Arcol weerstand, bedoelt als verwarmingselement is nooit gebruikt en daarom dan ook verwijderd inclusief bedrading

Na afloop van de meting toen de antenne is teruggeplaatst in de beschermkoker, is daarom de ventilatieopening iets vergroot.

Doel van de meting:

We wilden onderzoeken of de huidige 13 cm antenne, welke nu alleen voor de ontvangst van ATV op 2325 MHz wordt gebruikt, ook ingezet kan worden voor de ontvangst van signalen lopend van 2390 tot 2405 MHz. Indien dit mogelijk blijkt kan het AUDIO-project van start gaan, t.w. de bouw van 8 ontvangers waarmee onder bepaalde condities audio kan worden ontvangen en doorgegeven afkomstig uit het hierboven genoemde bandsegment.

De meetopstelling: ATV-route = 10 slots antenne – versterker – 3 dB splitter – 4 x verzwakker – bandpassfilter – downconverter en naar ATV-ontvanger; AUDIO-route = 10 slots antenne – versterker – 3 dB splitter – bandpassfilter (hier niet op de foto) en vervolgens naar AUDIO-project

Op de foto hierboven valt te zien dat het signaal komend van de 10 slots antenne eerst wordt versterkt met ongeveer 23 dB. Hierna wordt het signaal voor de ATV-route na een 3 dB splitter weer verzwakt met een 4-tal 3 dB verzwakkers alvorens het in het oorspronkelijke bandpassfilter wordt gestopt en daarna naar de 1000 MHz down-converter wordt geleid.

De andere route voor het RX bandsegment van 2390 – 2405 MHz gaat het signaal van de 10 slots antenne via de versterker en de 3 dB splitter naar het nieuwe AUDIO-project en doorloopt eerst nog een 4-krings bandpassfilter (hier niet zichtbaar op de foto).

Aangezien de versterker direct na de 10 slots antenne eigenlijk alleen nodig is voor de nieuwe route en de downconverter in de ATV-route al zeer veel versterkte, moge het duidelijk zijn dat in de ATV-route verzwakking moet worden ingebouwd.

De banddoorlaatcurve van het signaal tussen 2390 en 2405 MHz op de analyzer

Het bandpassfilter (4-krings) voor bandsegment 2390 en 2405 MHz

Met deze meting en proefneming weten wij nagenoeg zeker dat wij deze antenne in de toekomst kunnen gaan gebruiken voor de twee beoogde doeleinden.

Hans PE1ICE heeft inmiddels een prototype gebouwd welke model staat voor de nog 8 te bouwen ontvangers. Het testsignaal van Arnold PE1AMH was op 2391,5 luisterrijk te ontvangen.  Verder valt te melden dat nagenoeg alle componenten in de antennekoker voor 13 cm, in de toekomst verhuist kunnen worden naar een nog te bouwen 19-Inch 1HE hoge kast. Met de verdere ontwikkeling van 8 audio ontvangers is inmiddels een begin gemaakt.

Voorlopig is de huidige 13 cm ontvangstantenne voor 2325 MHz ATV weer in zijn oorspronkelijk staat/stand teruggezet.

De 13 cm antenne zonder beschermkoker in de mast tijdens de metingen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *