Ledenlijst


Om de ledenlijst in te kunnen zien, dient men als lid eerst in te loggen.

Disclaimer

U heeft als lid van de N.V.R.A. door middel van een door ons verstrekte User Name en Password exclusief toegang verkregen tot een beschermde omgeving binnen de website www.nvra.net van de Nederlandse Vereniging voor Radio Amateurs (N.V.R.A.). In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op deze pagina aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze pagina is alleen voor U bestemd en deze informatie mag alleen voor eigen doeleinden worden gekopieerd. Verspreiding op enige andere wijze en/of delen met derden is onder geen enkele voorwaarde toegestaan. U mag de informatie op deze pagina website alleen (her)gebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Geen garantie op juistheid

De Nederlandse Vereniging voor Radio Amateurs (N.V.R.A.) streeft naar een zo actueel mogelijke status van deze pagina. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wij behouden ons het recht voor om deze pagina te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.