Algemene Ledenvergadering op 23 Februari 2024

Het bestuur van de NVRA nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 23 februari 2024. Deze vergadering zal worden gehouden in ons verenigingsgebouw aan de Jan van Krimpenweg 15 te Haarlem. Gebouw open vanaf 20.00 uur. Agenda Opening door de voorzitter om 20.30 uur. Bestuurlijke mededelingen en eventuele berichten van verhindering.… Lees meer »

NVRA Jaarlijkse Verkoopavond nog steeds dijenkletser

Afgelopen vrijdag 26 januari jl. werd weer de jaarlijkse verkoopavond gehouden. Zoals elk jaar is dit evenement nog steeds een echte dijenkletser. Wederom een afgeladen gebouw met bezoekers, maar ook afgeladen met interessante koopwaar. Er waren maar liefst 350 artikelen! Wat nieuw was deze avond was, dat niet steeds tussentijds hoefde te worden afgerekend. Elke… Lees meer »

Nieuw bij de NVRA

De hobbycommissie heeft afscheid genomen van een aantal VC9205N multi-meters. De bussen van deze meters maakten vaak slecht of geen contact. Das wat ook niet vreemd als je deze meters openmaakte en het binnenwerk aanschouwde. Er zijn twee Fuke 115 meters aangeschaft en daarmee moeten we weer een tijdje veilig verder kunnen.     De… Lees meer »

NIEUWE (BASEBAND-) SPLITTER BIJ NVRA  

Hans PE1ICE heeft een nieuwe Baseband Splitter ontworpen. Eén inkomend signaal kan worden gesplitst in 5 identieke uitgangssignalen. Het werkingsgebied van de splitter bevindt zicht tussen 0 – 40 MHz. De splitter kan geschikt worden gemaakt voor 50Ω of voor 75Ω. In de regel worden dergelijke splitters gebruikt door ATV-amateurs om hun baseband signaal over… Lees meer »

COMPLEET BOUWPAKKET DTMF-ENCODER

In een beperkte oplage is het complete bouwpakket van de NVRA DTMF-Encoder verkrijgbaar, inclusief alle benodigde onderdelen, het kastje waar het in moet en voorzien van en zilverkleurig sjabloon met ruitje voor het blauwe display. De kastjes zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, zoals heel licht grijs, donkergrijs en nog een tintje daartussen, rood, goud en… Lees meer »

Silent Key Ko Lagerberg PA0JY

Het bestuur deelt mede dat op 28 november jl. ons lid Ko Lagerberg PA0JY tijdens zijn slaap vredig van ons is heen gegaan. Ko en ‘radio’ zijn synoniemen. Als student opereerde hij al als telegrafist voor Scheveningen Radio (PCH), toen nog gevestigd op het Sluiseiland. Daarna was hij werkzaam bij de PTT in den Haag… Lees meer »