PI2/8HLM

Repeaters PI2HLM, PI6HLM en PI8HLM.

Alle relaisstations zijn in beheer door de NVRA staan op de grote Cellnex Toren in de Waarderpolder op een hoogte van ruim 120M

Note : U zal begrijpen dat het in stand houden van deze repeaters veel tijd en energie vraagt en ook de nodige kosten met zich mee brengt. De NVRA is dan ook geheel afhankelijk van giften en donaties om deze repeaters in de lucht te houden. Gelukkig doen ook vele amateurs dat al, alleen is dat nog niet voldoende om de kosten te dekken. Indien u in staat bent een vrijwillige bijdrage te leveren wordt dat zeer op prijs gesteld.

PI2HLM 70 cm relais op TX 430.250 MHz – RX 431.850 MHz

Dit 70cm relais heeft de afgelopen tijd een volledige gedaante verandering ondergaan. Het oorspronkelijke relais (PI2RGK) werd een aantal jaar geleden voor het symbolische bedrag van 1 euro overgedragen aan de NVRA door de Repeater-groep Kennemerland. De oorspronkelijke transceiver de TXU-1256 van het merk Triple-P is inmiddels vervangen door de MX800 van Spectra. Het cavity filter is grondig gerenoveerd en opnieuw afgeregeld waarbij ook nog eens de zend- en ontvangstweg van elkaar gescheiden zijn. Het relais bevindt zich samen met PI6HLM en PI8HLM op de hoogste verdieping van de Cellnex toren in de Waarderpolder.

PI8HLM node voor Winlink

Dit steunpunt dat bedoeld is voor draadloos email verkeer t.b.v. DARES is een zeer welkome aanwinst en is dekkend voor een groot gebied. Tevens zal deze server als Relais blijven werken als het internet uitgevallen is. Dankzij een noodstroomvoorziening is het RMS/Relais ongevoelig voor stroomstoringen waardoor werking blijft gegarandeerd. De verticale antenne op 120 meter hoogte straalt een vermogen uit van 1 Watt op 144.850 MHz. Een impressie van “PI8HLM op hoogte” valt te bekijken via onderstaande link: