NVRA jaarlijkse Verkoping 2017

De afgelopen jaren valt duidelijk te zien dat de koopwaar meer en meer van hoger gehalte wordt. Dit jaar werd de verkoping geleid door onze voorzitter Arnold PE1AMH, aangezien Martin zich genoodzaakt voelde af te haken in verband met ziekte. Arnold werd weer bijgestaan door onze ´verkoopspecialist´ Daan PA3BCI, in het dagelijks leven ook in de weer met verkoop van elektronische waar, bij onze sponsor de BACO. Maar ook Joop PA3GOO sjouwde driftig mee om de gekochte zaken bij de koper te krijgen en af te rekenen. De veilingmeester met zijn helpers kweten zich goed van hun taak want echt alles is verkocht. De netto opbrengst voor de club bedroeg € 233,= en dat stemde de penningmeester weer tevreden. Dat gold ook voor de verkopen aan de bar onder leiding van onze barman Pim PD0LPU. Koffie, frisdrank, bier en warme worsten. Het viel bijna niet aan te slepen. Precies om 00.00 uur was de verkoping ten einde maar pas om 01.30 uur verlieten de laatste bezoekers het gebouw. Het was weer een geslaagd evenement.