Jaarlijkse NVRA verkoping 2018

Van zeer veel artikelen ging de totale opbrengst naar onze vereniging. Dat was de reden van het feit dat de club er deze keer maar liefst ruim €600,- aan over hield. Al deze gulle gevers hartelijk dank. Wij danken langs deze weg nog een zeer gulle gever. Trevor PA2TG schonk de vereniging 4 complete sets waarvan de opbrengst dus volledig is voor de NVRA. Deze sets stonden op de Verkoopavond tentoongesteld. Zij zullen echter via 2ehands.nl worden aangeboden waarmee wij proberen een zo goed mogelijke prijs voor de club te bewerkstelligen. Een beetje geld kunnen wij zeker gebruiken gezien de zeer behoorlijk ‘zakelijke huurprijs’ welke wij binnenkort aan onze Gemeente Haarlem gaan betalen om onze zo geliefde radiohobby te kunnen voortzetten.