BBQ op vrijdag 30 juni jl. was een groot succes

De deelnemers hebben zich niet onbetuigd gelaten. Nagenoeg alles is met smaak verorberd. Pas aan het eind van de avond begon het een beetje te regenen. Maar toen waren de meesten al op huis aan. Wij mogen weer terugkijken op een zeer geslaagd evenement. Twee deelnemers (niet leden) deden een spontane donatie. Eén niet-lid is lid geworden. Uw voorzitter was natuurlijk weer driftig in de weer met het verspreiden van aanmeldingsformulieren. Dus hopelijk blijft het er niet bij één maar volgen er meer. Voor zij die niet konden komen hebben we gelukkig de foto’s nog.