Silent Key André Vingerhoed PE1JEL

door | 1 oktober 2023

26 augustus 1947 – 13 augustus 2023

Het bestuur deelt U mede dat op 13 augustus jl. ons lid André Vingerhoed PE1JEL vrij onverwacht is overleden. Omdat André in Almere woonde was hij niet heel vaak op onze club. Echter op verkoopavonden en jaarvergaderingen was hij er altijd. Ook heeft hij laatstelijk nog meegedaan aan de cursus Programmeren.

André was heel lang werkzaam in het onderwijs en heeft onze vereniging na zijn pensionering nog voorzien van prachtig lesmateriaal. Naast de hobby van radiozendamateur had hij nog een andere grote hobby en dat was folk-dansen. Na afloop van een Folkcamp op kasteel Eerde sloeg het noodlot plotseling toe.

Het verbaasde dan ook niemand dat in zijn rouwbericht stond: “Als ik moet sterven, dan het liefst op Eerde”.

Wij verliezen met André een goede vriend en een fijne amateur die altijd een luisterend oor voor eenieder had en ook altijd klaar stond voor een ander.

Wij wensen zijn familie veel kracht toe bij het verwerken van dit verlies.

 

Bestuur NVRA