Diverse aanpassingen PI6HLM en PI2HLM

door | 21 augustus 2022

Toen op 25 september 2021 de nieuwe TX-antenne van PI6HLM werd geplaatst was op dat moment de nieuwe stuurzender nog in de maak. Het plan was om deze ergens in december van dat jaar in de mastzenderkast te gaan inbouwen. Maar zoals u weet kwam daar niet veel van terecht. Toen wij in december 2021 omhoog wilden in de toren bleek, dat er een liftstoring was. Nou dan denk je: dat zal niet lang gaan duren, maar dat bleek een flinke misrekening. Wat was het geval? Er was een essentieel onderdeel van het remsysteem defect geraakt en deze lag niet op de plank bij het liftonderhoudsbedrijf. Het onderdeel moest gemaakt worden en het gevolg was, dat de lift pas na 6 maanden weer in bedrijf kwam.

De nieuwe door Hans PE1ICE ontwikkelde stuurzender van PI6HLM welke op 17 juli is geplaatst, heeft duidelijk betere specificaties (foto: Arnold PE1AMH).

De lift kwam uiteindelijk op 8 juni 2022 weer in bedrijf. Ergens in mei was er gepoogd om PI2HLM uit te schakelen. De repeater PI2HLM vertoonde kuren. Van tijd tot tijd bleef de zender zomaar in de lucht staan en vaak vergezeld van een ernstige fluittoon. De uitschakelpoging mislukte, maar hierdoor ging de totale besturing van PI6HLM ook hangen. Hans PE1ICE en Arnold PE1AMH hebben toen maar besloten om op 15 mei de toren te voet te gaan bedwingen. Dat gebeurde in drie etappes van 8 verdiepingen, om boven op ‘onze’ 24e verdieping te komen en nam ongeveer 30 minuten in beslag. Goed voor de conditie zullen we maar zeggen. De besturing werd weer aan de praat geholpen. Op de “spanningsslof”, zoals wij dat ding noemen, werden aanpassingen gemaakt, opdat ongewild uitschakelen van de besturing niet meer kon voorkomen. De (oude) schakeling om PI2HLM op afstand te kunnen uitschakelen werd ook weer opgefrist. We waren het er al wel over eens dat de PI2HLM Spectra MX800 zijn tijd had gehad. Daan PA3BCI had al in gedachten wat ervoor in de plaats zou moeten komen.

Tijdens de stormen in januari en februari van 2022 ontstond de gedachte, dat er een breuk moest zijn opgetreden vlak onder de antenne-topbox en de bovenkant van de 3,5 meter lang golfpijpgeleider, welke naar de mastzenderkast loopt. De vermogensmeting, welke rechtsboven in het beeld van PI6HLM wordt getoond, gaf telkens verschillende waarden. Aangezien we besloten hadden om de TX-antenne toch van een dome te gaan voorzien en de antenne daarom toch naar beneden moest, zouden wij gelijk in de gelegenheid zijn om te checken of er sprake was van een breuk.

Bij controle bleek dat er geen sprake was van een breuk. De door Jos PA3ACJ aangebrachte las op 25 september 2021 (hier op deze forto) was prima intact. Echter later bleek dat op de meetplek in de mastzender iets niet klopte (foto: Arnold PE1AMH).

Toen de TX-antenne uit de top was gehaald van de Z-O mast was van een breuk gen sprake. De door Jos PA3ACJ aangebracht las in september 2021 bleek nog intact. Later zou blijken dat op de meetplek in de mastzender iets niet OK was. Maar hiermee is wel weer bewezen dat toeval bestaat. Dankzij Oscar PD1OT kwamen wij op het spoor van een geschikte PP-buis waarin onze antenne zou passen. De breedte van de PI6HLM TX-antenne is 75 mm. De buis meet precies 76 mm inwendig en blijkt dus uitstekend geschikt om als dome te fungeren.

De TX-antenne heeft nu een precies passende dome geregen dankzij een tip van Oscar PD1OT (foto: Arnold PE1AMH)

Het programma op zaterdag 16 en zondag 17 juli zat strak in elkaar. Eerst zou de mastzender worden gedemonteerd. Deze ging gelijk mee met Hans PE1ICE naar huis om daar de nieuwe stuurzender in te bouwen. Op zijn QTH heeft Hans natuurlijk alle test- en meetapparatuur. Op de toren zo’n klus klaren is wat lastig.

Daarna zijn Chris PE1IDK en Arnold PE1AMH 3 cm TX-antenne gaan demonteren. De las zag er dus prima uit en de antenne en de golfgeleider pijp waren kurkdroog. Hierna werd de dome aangebracht en werd het geheel weer teruggeplaatst. Dit is allemaal gauw gezegd maar hier gaat menig uurtje inzitten, dat verzekeren wij u. Het volgende punt was de 13 cm antenne welke het niet meer zo geweldig leek te doen. Deze antenne hing tot nu toe nog met de 23 cm antenne samen in één beugel op de Z-O mast. Omdat we besloten hebben om een aantal antennes op de N-O mast te verwijderen, kwam er hierdoor ruimte vrij voor de 13 cm antenne. Hiervoor moest wel eerst nieuwe uithouders worden gemaakt. Deze zijn vervaardigd door het beste mobiellasbedrijf van Jan van den Berg (zie sponsor kolom).   

Op 16 en 17 juli werd de mastzender (Stornokast) tijdelijk verwijderd voor de installatie van de nieuwe stuurzender. De driedelige beugel links ervan werd gedemonteerd en de 13cm RX-koker, de grootste, werd eruit gehaald. De driedelige beugel is daarna gemodificeerd en draagt nu alleen nog de 23cm RX-koker. Het waren lekkere zonnige dagen. Dat kunt u zien (foto: Arnold PE1AMH).

Toen in december 2008 PI6HLM naar de toren ging zaten de 23cm RX – 13cm RX – 3cm RX/TX nog gezamenlijk in één beugelopstelling (zie foto) In het begin is toen de 3cm RX/TX apart opgebouwd. Nu is de grote grijze koker (13cm RX) afzonderlijk gemonteerd op de N-O mast. Hierdoor is de 23 cm RX alleen achtergebleven in de driedelige beugel (foto: Arnold PE1AMH)

De driedelige beugel is ontdaan van de 23cm en de 13cm RX-koker. Vervolgens is de verbindings-buis tussen de onder en de bovenzijde verwijderd. Daarna is alleen de 23cm koker weer teruggezet. Vervolgens is het geheel teruggeplaatst op de Z-O mast en met medewerking van Robin PA3FZA uitgericht (foto: Arnold PE1AMH)

Aangezien de driedelige beugel nu nog maar alleen de 23 cm RX-antenne te dragen heeft, kon de constructie wat worden vereenvoudigd. De driedelige beugel is eerst ontdaan van de 23cm en de 13cm RX-koker. Vervolgens is de verbindingsbuis tussen de onder en de bovenzijde verwijderd. Daarna is alleen de 23cm koker weer teruggezet. Vervolgens is het geheel teruggeplaatst op de Z-O mast en met rapporten van Robin PA3FZA uitgericht.

Toen kon de laatste klus worden opgepakt. Nu er voldoende ruimte was vrijgemaakt op de N-O mast kon de 13cm RX-antenne daar worden gemonteerd.  En nu werd ook heel duidelijk waarom deze antenne al maandenlang slecht presteerde. Wat was het geval?

De 10 slots antenne hangt in de koker met behulp van een draadeind bevestigd aan het boven deksel. Echter de borgmoer was weg en hierdoor was de antenne in de koker naar beneden gezakt. De bovenste 2 slots werden hierdoor afgedekt door de bovenste kapbeugel en de onderste 2 slot door de onderste kapbeugel, waardoor 4 van de 10 slots geen functie meer vervulden.

Uiterst links de nieuwe beugels met uithouders welke nu de koker dragen met daarin de 13cm RX. Helemaal bovenin bevindt zich het 70cm klaverblad voor DATV-ontvangst. Op de rechterdraagarm bevindt zich een 23 cm antenne, welke staat richting Hoorn (heeft nog geen functie). Direct onder het klaverblad een verticale 70cm ontvangstantenne van PI2HLM. De LNB met gele kap is de monitor LNB van Pi6HLM. Direct onder de flens van de dikke mast (110 mm) bevindt zich de 5GHz. verbinding t.b.v. de besturing van PI6HLM en deels PI2HLM. Onder de 5 GHz. verbinding nog een kastje met een hoorntje en LNB voor de ontvangst van PI6HHW. De Flann-hoorn is voor PI6NHN. Dit lijkt overkill maar overal is een reden voor, moet je maar denken (foto: Arnold PE1AMH)

Tijdens de werkzaamheden op 16 en 17 juli heeft Nico PA4NIC een grote hoeveel prachtige foto’s gemaakt. Een selectie hiervan zal binnenkort worden vertoond via het infokanaal van PI6HLM. Een aantal vindt u al in deze Nieuwsbrief 44. Het betreft twee foto’s welke gemaakt zijn van grote afstand. De bovenste foto geeft de situatie weer van de situatie voor 16 juli en de twee foto geeft een beeld van de situatie na 17 juli. Dus: vergelijk de plaatjes en kleur de verschillen.

De situatie van de N-O en Z-O mast voor de aanpassing op 16 juli (foto: Nico PA4NIC)

De situatie van de N-O en Z-O mast na de aanpassing op 17 juli (foto: Nico PA4NIC)Op 23 en 24 juli jl. vonden er ook weer werkzaamheden plaats en tijdens deze aanpassingen aan PI6HLM werd ook de (tijdelijk) nieuwe repeater PI2HLM geplaatst. Daan PA3BCI heeft twee ICOM-mobilofoons met een interface aan elkaar verbonden. Deze opstelling zal na enige tijd worden opgevolgd door een professionele ICOM repeater. Enige tijd terug waren er al nieuwe filters aangeschaft, dus PI2HLM is weer helemaal fris en fruitig. Er valt wel een klein brommetje waar te nemen in het signaal, maar daar wordt aan gewerkt.

Werk aan de winkel: Hans PEICE, Daan PA3BCI en Arnold PE1AMH goed bezig. Wie je niet ziet is Chris PE1IDK die bezig is op het dak (foto: Nico PA4NIC)

De twee ICOM-mobilofoons verbonden via een interface vormen tijdelijk de configuratie van PI2HLM (foto: Nico PA4NIC)

De 3e keer dat wij op de toren waren was op 21 augustus jl.:

  1. De ontvangst van DTMF op 439.375 MHz. was beroerd en daarom is er een nieuwe RG-214 kabel getrokken. Deze dubbel shielded kabel ter waarde van €80,- werd ons geschonken door PA3BCI Communications (zie ook sponsor kolom). DTMF komt nu beter binnen maar er gaat ook nog worden  geëxperimenteerd met een andere antenne) Wordt vervolgd;
  2. Verder werd er een storing opgeheven in de veel bekeken PI6HLM stream;
  3. De retour LNB voor terugkijken (monitor) werd de geheel andere kant uitgedraaid. Dit was nodig omdat onze eigen ontvanger het zwaar te verduren had onder het harde TX-signaal;
  4. De TX-antenne werd opnieuw gericht en dat was goed mogelijk, omdat er veel stations waren die een rapport konden gegeven (Edwin PE1RZW, Edward PE1NBS, Gert-Jan PA3FZB, Gert-Jan PA1G);
  5. Ook de DATV-ontvangst op 436 MHz werkt weer. Alleen blijkt dat er nog iets is met het linker kanaal. Wordt vervolgd;
  6. De horizontale 23cm RX-antenne op de N-O mast is verwijderd aangezien deze defect blijkt. Hier moet een andere antenne voor komen;
  7. In de PI6HLM kast werd een extra 230 Volt reel geïnstalleerd, waarmee met één schakelmoment vanaf de spanningsslof al die apparaten kunnen worden geschakeld die op deze reel zijn aangesloten;
  8. Tot slot is de 6cm RX-antenne verwijderd omdat bleek dat deze volledig is ingewaterd. De hele behuizing zal worden opgeknapt. Mogelijk krijgt de 20 slots antenne ook een PP-dome en zal de down-converter moeten worden vervangen. Voorlopig dus even geen ingang op 5825 MHz.                                             Arnold PE1AMH

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *