BESTUURLIJKE MEDEDELINGEN EN BESLUITEN (dec. 21 – jan. 22)  

door | 27 januari 2022
 1. De jaarlijkse verkoping in 2022 zal niet gehouden worden op vrijdag 28 januari maar later in het jaar plaatsvinden. Een nieuwe datum is nog niet bepaald;
 2. Het nieuwe barrooster voor 2022 is nu ook opgenomen in de agenda op onze website: www.nvra.net;
 3. De gemeente Haarlem is wederom benaderd inzake de nog steeds niet opgeloste parkeerproblematiek. De gemeente heeft onlangs toegezegd om begin 2022 hierop terug te komen. Op 11 januari heeft er een telefonisch gesprek plaatsgevonden waarop een vervolg zou komen. Aangezien geen vervolggesprek binnen de beloofde tijd heeft plaatsgevonden is een bericht van onvrede gestuurd naar de gemeente Haarlem;
 4. Het installatiebedrijf Engie is nu voor een 4e maal benaderd i.v.m. oplossen van een incorrecte ophanging van het CV-toestel hetgeen onderhoud op dit moment niet mogelijk maakt. Het blijft een moeizaam proces. Engie is te verstaan gegeven dat alle eventuele gevolgen en kosten van het niet kunnen onderhouden van de installatie door onze vereniging op haar zullen worden verhaald;
 5. Het bestuur heeft besloten dat de Nieuwjaarsreceptie zal worden gehouden op woensdag 26 januari a.s. De receptie is alleen toegankelijk voor leden al of niet met hun partner;
 6. De boekhouding van onze vereniging is zodanig door de penningmeester verder geautomatiseerd dat er middels een tussen-database automatisch rekening gehouden wordt met de zogenaamde jaarovergangen en eventuele correcties hierop;
 7. Besloten is dat de in- en verkoop van onderdelen voor bouwprojecten in afzonderlijke omgeving zullen worden geadministreerd. De (sub)totalen van in- en verkoop zullen dan jaarlijks bij de afsluiting hieruit worden ontleend, zodat dit voorraadoverzicht kan worden gebruikt voor de balans. De transacties zullen zichtbaar worden onder de post “Hobbycommissie”;
 8. Besloten is dat de cursus programmeren o.l.v. de docent Evert PE1PDC zal starten op maandag 31 januari. De deelnemers hebben inmiddels een bericht hierover ontvangen. Deze info staat eveneens in deze Nieuwsbrief 39 vermeld. De 10 cursusavonden welke altijd op een maandag zullen plaatsvinden, zullen op korte termijn ook worden opgenomen in de agenda op onze website: www.nvra.net;
 9.  Op dinsdag 25 januari zal er met twee andere verenigingen overleg worden gevoerd over mogelijke samenwerking;
 10.  Bij het AT is een aanvraag ingediend om de vergunning van PI6HLM weer voor drie jaar te verlengen;
 11.  Dit jaar 2022 staat grotendeels in het vastleggen en weergeven van onze historie. Een begin is gemaakt door het opnemen van oude schema’s/projecten. Zie: https://nvra.net/index.php/nvra-schemas/
 12.  Het bestuur is van plan in 2022 weer Open Dagen te organiseren. Door Covid-19 hebben we nog geen datum durven plannen. Wordt vervolgd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.