JA ER START EEN CURSUS PROGRAMMEREN BIJ DE NVRA  

door | 24 oktober 2021

In de vorige Nieuwsbrief Nr. 35 heeft u al het een en ander kunnen lezen over een mogelijke cursus programmeren. Om de interesse onder de leden te peilen heeft cursusleider Evert Verduin PE1PDC een enquête gehouden. In totaal 14 personen hebben de enquête ingevuld en kort samengevat hier de resultaten:

  1. 12 van de 14 respondenten blijken onervaren programmeurs;
  2. Men wil allemaal hardware kunnen aansturen (opmerking: dit is pas mogelijk na het volgen van een vervolgcursus, dus als men enigszins gevorderd is);
  3. De voorkeur gaat uit naar de Arduino omgeving voor zowel hardware als software;
  4. De cursus moet bij voorkeur bestaan uit een theoretisch deel en een praktisch deel;
  5. Het merendeel wil tot maximaal €100,- uitgeven;
  6. Iedereen snapt het nut van huiswerk;
  7. Het merendeel wil de cursus volgen op een maandag.

De 1e cursus zal de volgende opzet hebben:

 Doelstelling:

– Inleiden tot microcontroller techniek;

– Inleiden programmeertaal C (Arduino).

 

Na de cursus:

– Kent de student het concept van de programmeertaal C (Arduino);

– Kent de student de architectuur van een microcontroller;

– Kan de student een programma begrijpen en lezen;

– Kan de student een simpel programma schrijven;

– Kan de student een Arduino omgeving gebruiken;

– Kan de student deelnemen aan de vervolgcursus.

 

Aantal lessen:

– 10 lessen van 2 uur.

 

Nodig thuiswerk:

– 1 uur per week (ca.).

 

Lesmethodes:

– Op de club: mediascherm, microfoon, laptop;

– Online: Teams of Skype (afspelen op de club op mediascherm);

– Alles gebeurt in een lesstructuur, dus geen opgenomen filmpjes.

 

Benodigde middelen op de leslocatie:

– Mediascherm met VGA, HDMI;

– Voldoende loopruimte docent;

– Microfoon.

 

Benodigd door de student:

– Redelijk gangbare PC of laptop (Windows, Linux, Mac). Laptop mag mee naar de club maar hoeft niet;

– 1 x ESP32-WROOM-32 module;

– Breadboard waar de ESP32 makkelijk op past;

– Breadboard kabels: man-man, man-female en female-female.

 

De 10 lesavonden zullen als volgt worden ingericht:

LES 1

Architectuur van (Arduino) microcontrollers

– IO – Geheugen -Flash – RAM – Timers.

Huiswerk opdracht invullen blokken blockdiagram

LES 2

Wat is de Arduino omgeving/IDE

– De IDE – Compiler – Programmeer interfaces – USB voor voeding, programmeren en debuggen – Baudrate.

Huiswerk opzetten Arduino omgeving

LES 3

Hoe ziet een Arduino programma eruit?

– Altijd een setup () en loop () – setup eenmalig – loop infinite – comments -accolades en haakjes ({} codeblokken () commandoblokken).

Huiswerk, maak een simpele programma opzet

LES 4

Datastructuren

– Wat is een datastructuur of type? – wat moet je ermee – welke types – wat zijn variabelen – wat zijn constanten – scope – nummers en formaten, binair, decimaal, hexadecimaal (kort).

Huiswerk, maak het opgavenblad over datatypes.

LES 5

– = + -* / % (rekenkundig) – == != < > <= >= (vergelijkingsoperators)

– && || ! (booleans) (leg uit and or) – Compound operators ++ — etc.

– pointers bespreken we niet.

Huiswerk, maak het opgavenblad over operatoren.

LES 6

Decission of besluitvorming

– If else – pas op voor explosies van if else – eerst if else ontwerpen, dan pas uitprogrammeren – haakjes () voor prioriteit – switch case (overzichtelijke if else), break ().

Huiswerk, maak het opgavenblad over conditionele statements (if else).

 LES 7

Loops of lussen

– Waarom lussen? – soorten lussen – for – while – do while.

Huiswerk, maak het opgavenblad over lussen.

LES 8

Functies

– Type functie (parameters) { } – communiceren met een functie – een functie laten communiceren – recursie – voorwaarde voor recursie.

Huiswerk, maak het opgavenblad over functies.

 

LES 9

Arrays en lijsten

– Wat is een lijst – hoe ziet een lijst eruit – wat kan ik met een lijst – Hoe tellen we de arrayindex? -Meer dimensionale arrays – 2d array.

Maak het opgavenblad over arrays en lijsten

 

LES 10

Strings

– Wat is een string – hoe ziet een string eruit – string manipulatoren – array functies voor strings – size-of(), strlen(), strcat() – strings vergelijken (if string1==string2)

werkt  niet.

Maak het opgavenblad over strings

Hoe gaat het nu verder?

Aan de hand van het lesprogramma wordt nu door Evert PE1PDC de lesstof ontwikkeld. Daar gaat enige tijd mee gemoeid. De cursusavonden gaan gehouden worden op de maandagavond. Het bestuur moet zich nog beraden over de hoogte van het cursusgeld (exclusief de materiaalkosten zoals hieronder vermeld).

Tot nu toe hebben zich voor de cursus gemeld: Gert-Jan PA3FZB, Fred PA1FCB, Joop PE1BTK, Edward PE1NBS, Arnold PE1AMH, Richard PE1KXY,  Karel PL2165, Fred PE1NLN, René PA1RKT, Edwin PE1RZW, Ton PA2TON, Joop PA3GOO en Frans PL2155. Iemand heeft zich opgegeven met de roepnaam ‘XXX’ en daarvan weten wij niet wie het is. Daarom maakt u zich bekend. Heeft u zich wel opgegeven maar u ziet uw naam niet in de bovenstaande opsomming, vul dan nogmaals het formulier in of stel u in verbinding met de voorzitter. Er is nog plaats voor maximaal 6 cursisten. Dus wacht niet te lang met aanmelden.

De firma Eurosound levert alleen voor de deelnemers aan deze cursus de volgende artikelen tegen de volgende lage inkoopprijs:

1 x ESP32-WROOM-32 module                   €   4,70

1 x 50 cm Micro USB-kabel naar USB-A    €   1,60

2 x Breadbord kort                                           €   1,80

3 x Breadbord kabels (m-m, m-f, f-f)          €   2,70 +

Totaal                                                               € 10,80

 

De cursus gaat in januari 2022 starten en waarschijnlijk zal de eerste les worden gehouden op maandag 10 januari 2022. Nadere informatie hierover volgt nog.

De firma Eurosound sponsort de cursusleden door dit materiaal tegen inkoopprijs te leveren.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.