NVRA Jaarlijkse Verkoopavond op vrijdag 29 oktober a.s.

door | 5 september 2021

Op vrijdag 29 oktober a.s. zal de jaarlijkse verkoopavond worden gehouden. Iedereen wordt weer in de gelegenheid gesteld spullen hiervoor aan te leveren. Het verdient aanbeveling om al op de hobbyavond van 27 oktober uw zaken in te brengen. Het is namelijk bijna ondoenlijk om alle apparatuur op de bewuste vrijdag zelf in te schrijven. Dus nogmaals het vriendelijke verzoek om dit al op de woensdag ervoor te regelen.

Ook dit jaar zijn er, zoals vanouds, enige spelregels:

  1. Het aangeboden materiaal moet iets met de hobby te maken hebben. Het verdient aanbeveling om de vraagprijs zo laag mogelijk te houden. De ervaring heeft geleerd dat de duurdere stukken haast niet verkocht worden.
  2. Alle artikelen moeten na afloop worden meegenomen. Dus ook de artikelen die niet verkocht zijn.
  3. Van de verkoopprijs is 10% voor de vereniging. Bij de verrekening aan het eind van de avond worden deze op de verkoopprijs ingehouden.
  4. Verkopers dienen bij het aanbieden van hun artikelen bij de veilingmeester een bodemprijs op te geven. Doet men dit niet, dan bepaalt de veilingmeester de bodemprijs.
  5. Gekochte artikelen dienen direct met de veilingmeester of diens assistent te worden afgerekend.
  6. De artikelen kunnen tussen 19.30 en 20.15 uur worden ingeleverd. Indien u veel heeft te in te brengen wordt u verzocht om uw artikelen zelf even in te vullen op een lijst welke u door de veilingmeester zal worden verstrekt. Het volgnummer op deze lijst niet zelf invullen.
  7. Verkochte en/of gekochte artikelen mogen tijdens de verkoping niet binnen het gebouw onderhands worden (door)verkocht.
  8. Indien een artikel defect is, dient dit door de verkoper aan de veilingmeester te worden gemeld. Indien dit bewust achterwege wordt gelaten, heeft de koper het recht om het defecte artikel terug te geven aan de verkoper. De verkoper dient in dat geval de totale aanschafprijs terug te betalen aan de koper. De NVRA betaalt in dat geval de 10% veilingkosten NIET terug aan de verkoper.

Dit zijn alle spelregels. Mocht er tijdens de verkoping behoefte zijn om een en ander aan te passen, dan beslist hierover de veilingmeester. Het gebouw is op deze avond geopend om 19.30 uur. Aanvang van de verkoping is om 20.30 uur.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *