NVRA in 2020 alle woensdagavonden open na 1 juni

By | 6 december 2019

Op de extra Algemene Vergadering welke gehouden werd op vrijdag 1 november 2019 zijn een aantal punten besproken welke niet konden wachten tot de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De belangrijkste beslissing was of de NVRA het gebouw weer gaat huren voor de komende twee jaar. En dat is het geval, want door de vrijwillige bijdragen van 60% van de leden is dit mogelijk. Daardoor is het ook mogelijk om weer veel activiteiten te gaan ontplooien.

De woensdagen waarop de hobbyavonden plaatsvinden zijn natuurlijk de kern-activiteit van de NVRA. Maar vergeet ook niet de frequente lezingen, de jaarlijkse verkoopavond, de jaarlijkse barbecue, het verenigingsstation PI4HLM en de Open Dagen. Ook exploiteert de NVRA de 70cm repeater PI2HLM en de ATV-repeater PI6HLM. Met name deze stations, waar ook veel niet leden gratis gebruik van maken, zijn een onderdeel van deze omvangrijke exploitatielast. Om deze activiteiten te kunnen voortzetten zijn dringend nieuwe leden nodig. Op 1 november jl. is de nieuwe penningmeester Ton PA2TON geïnstalleerd. Doordat Joop PAGOO zijn functie neerlegde en Hans PA0HBS de functie van secretaris op zich genomen heeft, bestaat het bestuur van de NVRA nu over drie leden in plaats van vijf. Verder besloot de vergadering dat nieuwe leden een jaarlijkse contributie gaan betalen van € 100,- Ook sprak de vergadering de wens uit om  met ingang van 1 januari 2020, dat op alle woensdagavonden na 1 juni het NVRA-gebouw geopend zal zijn. Er is dus geen zomerreces meer. Dit was alleen mogelijk indien de bestaande barcommissie zou worden versterkt. Er meldden zich drie leden aan, namelijk Sjaak PL2128, Dirk PD0OQD en Gert-Jan PA3FZB. Daarmee gaat de barcommissie bemanning van 6 naar 9 leden.   

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *