NIEUWSBRIEF NVRA Nr. 15 van van 4 februari 2019

By | 26 februari 2019

ALGEMENE LEDENVERGADERING15 FEBRUARI 2019    

Het bestuur van de NVRA nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 15 februari 2019. Deze vergadering zal worden gehouden in ons verenigingsgebouw aan de Jan van Krimpenweg 15 te Haarlem.

Aanvang van de vergadering is om 20.30 uur. Gebouw open vanaf 20.00 uur.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter om 20.30 uur.
 2. Bestuurlijke mededelingen en eventuele berichten van verhindering.
 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 16 maart 2018          
 4. Jaarverslag van de secretaris over de periode 17-3-2018 tot en met 14-02-2019.
 5. Alleen de belangrijkste inkomende en uitgaande correspondentie (E-mail).
 6. Presentatie van het financiële jaarverslag, balans en de exploitatierekening over het Boekjaar 2018
 7. Verslag van de kascontrole commissie en voorstel tot dechargering van het bestuur over het boekjaar 2018 (art. 11 lid 7).
 8. Bestuursverkiezing. Het gehele bestuur treedt af en is herkiesbaar m.u.v. de secretaris. De functie van secretaris is daarmee vacant en kandidaten kunnen zich hiervoor aanmelden.
 9. Presentatie en vaststelling van de begroting voor het boekjaar 2019

    10. Vaststelling diverse commissies:

 • Hobby-commissie
 • Barcommissie
 • Websitebeheer
 • Kascontrolecommissie
 • Repeater-commissie
 • Shackbeheer

     11. Agendapunten mits uiterlijk 7 dagen voor de vergadering schriftelijk          ingediend.        

      12. Te ontplooien activiteiten in 2019.

 • Lezingen, excursies
 • BBQ
 • NVRA website en forum
 • Open Dagen
 • Voorstellen van leden t.a.v. activiteiten

       13.  Rondvraag

       14.  Sluiting

Een pauze zal naar inzicht van de voorzitter worden ingelast.Namens het bestuur van de NVRA, Arnold Vogelaar PE1AMH voorzitter.

Nieuwjaarsreceptie NVRA op 9 januari goed bezocht

Op woensdag 9 januari jl. werd de Nieuwjaarsreceptie in ons gebouw gehouden. Met 30 bezoekers kunnen wij stellen dat deze receptie zeer goed was bezocht. Pim PD0LPU geassisteerd door Anne PL2100 zorgden weer op voortreffelijke wijze voor een hapje en een drankje.   Namens het bestuur hield Arnold PE1AMH als voorzitter een korte toespraak met een terugblik op het oude jaar. Met name bij de 3 leden die ons ontvallen zijn t.w.  Rinus Timmerman PA3RT, Piet van der Wagt PA3DWS en Henk Vooges PD0EFU werd stil gestaan.

NVRA Jaarlijkse Verkoopavond op vrijdag 18 januari a.s.

Een groot succes….

Op vrijdag 18 januari jl. werd weer de jaarlijkse verkoopavond gehouden. Het NVRA-gebouw was weer afgeladen met verkoopwaar en heel veel bezoekers. Een zeer groot aantal artikelen was ingebracht door Gerry PA2SHA. De opbrengst van al deze spullen kwam geheel ten goede aan de vereniging. Alleen zijn zaken brachten al ruim € 500 op. De totale netto-opbrengst bedroeg maar liefst € 900. Een zeer mooi resultaat dankzij de inspanning van het verkoopteam. Op de laatste foto ontbreekt onze penningmeester Cor PA3CHR die al druk bezig was om voor iedereen uit te rekenen wat de opbrengst was van al deze koopwaar.

Open Dagen zaterdag 18 en zondag 19 mei a.s.

In de eerstvolgende nieuwsbrief (en op de website www.nvra.net) zullen nadere details aan de orde komen m.b.t. onze Open Dagen welke gehouden zullen gaan worden op zaterdag 18 en zondag 19 mei a.s.

Bent U beschikbaar als operator, heeft U zelfbouwmateriaal voor de tentoonstellingstafel of wilt U iets demonstreren? Neem dan contact het bestuur.

Heeft u iets leuks voor de tentoonstelling? Laat het ons even weten…

Ook zal er weer meetapparatuur zijn om alles wat u meebrengt te testen…

Familieleden meenemen naar de Open Dagen? Gezellig…..

Groene spullen doen het nog steeds goed..


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *