NIEUWSBRIEF NVRA Nr. 14 van 19 december 2018

By | 30 december 2018

Met ingang van 1 februari 2018 jl. heeft onze vereniging een nieuw huurcontract moeten afsluiten met de afdeling Vastgoed van de Gemeente Haarlem. De huur destijds aangegaan in mei 2004 was op ‘tijdelijke’ basis maar heeft al met al toch 14 jaar voortgeduurd. Een oorspronkelijk laag huurbedrag kon destijds worden uit onderhandeld met de wethouder Ruud Grondel (Groen Links). Ons gebouw, een oorspronkelijke bungalow welke dienst deed als conciërgewoning van de naast gelegen papierfabriek (thans terrein van Connexxion), werd door de NVRA helemaal omgebouwd tot verenigingsgebouw. Het mag er wezen mede door de inspanning van veel van onze leden.

Vanaf 1 februari 2018 konden wij het gebouw alleen blijven huren op basis van ‘commerciële’ gronden. Er moest een nieuw huurcontract worden aangegaan voor een periode van 10 jaar. Wij hebben echter wel moeten bedingen dat wij om de twee jaar mogen bepalen of de huurprijs door ons nog valt op te brengen.
Het gebouw werd getaxeerd en met al onze aanpassingen en verbeteringen heeft dat er toe geleid dat de huursom van € 190 is verhoogd naar € 850 per maand.

Wij zijn ook weer een nieuwe monitor rijker. Op deze rechter monitor wordt PI6HLM
weergegeven en later zal op de linker het signaal naar de toren worden getoond.

Dit bedrag valt alleen op te brengen dankzij vrijwillige bedragen van de leden en dat is het afgelopen jaar bijzonder goed gelukt.

Diegenen onder u die maandelijks een vrijwillige bijdrage overmaken verzoeken wij om hier natuurlijk gewoon mee door te gaan.

Zij die jaarlijks het bedrag in eens betalen verzoeken wij om dit te doen voor 1 februari 2019.

Degenen die nog niet benaderd zijn voor een vrijwillige bijdrage en hier ook graag hun steentje willen bijdragen, verzoeken wij contact met de penningmeester te willen opnemen. 

Namens het bestuur heel hartelijk dank voor uw medewerking en inzet.

Let op: geen hobbyavonden en lezing op

Op woensdag 26 december 2018 en woensdag 2 januari 2019 zullen er in verband met de feestdagen geen hobbyavonden zijn. Tevens zal er geen lezing zijn op vrijdag 21 december a.s.

Daan PA3BCI en Gert-Jan PA3FZB aan de NVRA hobbytafel.

Nieuwjaarsreceptie NVRA op woensdag 9 januari a.s.

Als eerste activiteit in 2019 houden wij weer onze traditionele Nieuwjaars-receptie. Deze zal onder het genot van een hapje en een drankje worden gehouden op woensdag 9 januari a.s. Iedereen is van harte welkom en het meenemen van de partner wordt zeer op prijs gesteld. Elk lid krijgt de koffie en drie consumptiebonnen gratis.

Het NVRA gebouw is als gewoonlijk open vanaf 20.00 uur. De avond begint om 20.30 uur

NVRA Jaarlijkse Verkoopavond op vrijdag 18 januari a.s.

Op vrijdag 18 januari a.s. zal weer de jaarlijkse verkoopavond worden gehouden. Iedereen wordt weer in de gelegenheid gesteld spullen hiervoor aan te leveren. De veilingmeester in de persoon van Martin Snoek PA4MRS zal weer gaan proberen er een paar centen voor u en de vereniging uit te slaan. Hij zal o.a. worden geassisteerd door Daan Tervoort PA3BCI, Cor Teeuwen PA3CHR en Joop Vermeule PA3GOO. Het verdient aanbeveling om al op de hobbyavond van 16 januari 2019 uw zaken in te brengen. Het is namelijk bijna ondoenlijk om alle apparatuur op de bewuste vrijdag zelf in te schrijven. Dus nogmaals het vriendelijke verzoek om dit al op de woensdag ervoor te regelen.
Ook dit jaar zijn er, zoals vanouds, weer enige spelregels:

  1. Het aangeboden materiaal moet iets met de hobby te maken hebben. Het verdient aanbeveling om de vraagprijs zo laag mogelijk te houden. De ervaring heeft geleerd dat de duurdere stukken haast niet verkocht worden.
  2. Alle artikelen moeten na afloop worden meegenomen. Dus ook de artikelen die niet verkocht zijn.
  3. Van de verkoopprijs is 10% voor de vereniging. Bij de verrekening aan het eind van de avond worden deze op de verkoopprijs ingehouden.
  4. Verkopers dienen bij het aanbieden van hun artikelen bij de veilingmeester een bodemprijs op te geven. Doet men dit niet, dan bepaalt de veilingmeester de bodemprijs.
  5. Gekochte artikelen dienen direct met de veilingmeester of diens assistent te worden afgerekend.
  6. De artikelen kunnen tussen 19.30 en 20.15 uur worden ingeleverd. Indien u veel heeft te in te brengen wordt u verzocht om uw artikelen zelf even in te vullen op een lijst welke u door de veilingmeester zal worden verstrekt. Het volgnummer op deze lijst niet zelf invullen.
  7. Verkochte en/of gekochte artikelen mogen tijdens de verkoping niet binnen het gebouw onderhands worden (door)verkocht.
  8. Indien een artikel defect is, dient dit door de verkoper aan de veilingmeester te worden gemeld. Indien dit bewust achterwege wordt gelaten, heeft de koper het recht om het defecte artikel terug te geven aan de verkoper. De verkoper dient in dat geval de totale aanschafprijs terug te betalen aan de koper. De NVRA betaalt in dat geval de 10% veilingkosten NIET terug aan de verkoper.

Dit zijn alle spelregels. Mocht er tijdens de verkoping behoefte zijn om een en ander aan te passen, dan beslist hierover de veilingmeester. Het gebouw is op deze avond geopend om 19.30 uur. Aanvang van de verkoping is om 20.30 uur.

De tafel in 2018
Een gebouw vol met bieders
Het verkoopteam overlegt…
Pim PD0LPU weer druk in de keuken bezig

Aanpassingen NVRA gebouw

Er is weer heel wat veranderd in ons gebouw in het afgelopen jaar. Natuurlijk waren er de onderhoudsactiviteiten gedurende de zomerstop waarvan wij al eerder berichtten in de vorige nieuwsbrief. Inmiddels is op kosten van onze verhuurder een nieuwe Remeha CV-ketel in ons gebouw gemonteerd door de firma Engie. Dat moet ons in principe qua stookkosten verbetering gaan opleveren. Voor het opbergen van meetsnoeren zijn er aangepaste racks gemonteerd. Onze energieleverancier heeft ‘slimme’ meters laten installeren welke gelukkig geen storing veroorzaken op de HF-banden. Aan de westkant van het gebouw is een nieuwe monitor opgehangen. Zie ook de fot op de eerst pagina van deze nieuwsbrief.

Contributie 2019

Onlangs heeft de penningmeester weer de facturen verstuurd voor de contributie betaling voor 2019. Een groot aantal leden heeft inmiddels aan dit betalingsverzoek voldaan. Bij deze het verzoek, indien U dit nog niet heeft gedaan, dat z.s.m. te doen voor de in de factuur gestelde betalingstermijn, t.w. 1-1-2019. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Nieuwjaarswens 2019

Het bestuur van de NVRA wenst alle leden en hun familieleden fijne feestdagen toe en vooral voor het nieuwe jaar 2019 heel veel gezondheid en gelegenheid om onze leuke hobby te bedrijven. Wij hopen u weer vaak in ons gebouw te mogen begroeten. De eerste gelegenheid daartoe is al op woensdag 9 januari. In het kader van de goede voornemens zouden wij u ter overweging willen geven om in het komende jaar eens een introducee mee te nemen. Om ons ledenbestand op peil te houden zouden wij nog wel een paar leden kunnen gebruiken. Dat zal u begrijpen…

Agenda NVRA 2019

In de eerstvolgende nieuwsbrief (en op de website www.nvra.net) zal de agenda worden gepubliceerd voor het eerste kwartaal van 2019.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *